MOLILA SU SE ČETIRI EVANĐELJA I BLAGOSLOVILO KRIŽEM