24 prosinca, 2021

Umrli

Umrli

“Ja sam uskrusnuće i život: Tko u Mene vjeruje, ako i umre živjet će” (Iv 11,25)

ANGELINA  LJUBIČIĆ r. Matijašević, rođena 4. kolovoza 1975. god. u Donjoj Dolini. Tragično preminula 14. ožujka 2020. godine u Staroj Subocki (kod Novske). Sahranjena na groblju Stara Subocka.

LJUBA  /Filipa/  ŠOKIĆ r.  , rođ. 1926. godine u  Gornjoj Dolini. Umrla 29. prosinca 2020. god. u Domu „Dragi bližnji“ Okučani. Sahranjen na groblju „Gradina“ u Donjoj Dolini.

DAMJAN ...

Nastavak →
0