Članak

Umrli

Umrli

“Ja sam uskrusnuće i život: Tko u Mene vjeruje, ako i umre živjet će” (Iv 11,25)

MIJO – MIŠO / Ilije/ STIPANČEVIĆ, rođ. 1941. godine u Gornjoj Dolini. Umro 15. siječnja 2022. godine u Novoj Gradišci. Sahranjen na groblju Nova Gradiška.

SRETKO – SRETO /Slavka/ KNEŽEVIĆ rođ. 1953. god. u Novom Selu. Umro 16. siječnja 2022. godine u Slav. Brodu (bolnici). Sahranjen mjesnom groblju u Cerniku.

TEREZIJA – TERA /Franje/ DUNAJ  r. Matković, rođ. 1929. god. u Novom Selu. Umrla 16. veljače 2022. godine u Novoj Gradišci. Sahranjen na groblju Nova Gradiška.

FERDO /Luka / TOMIĆ, rođ. 1943. god. u Donjoj Dolini. Umro 18. ožujka 2022. god. u Novoj Gradišci. Sahranjen na groblju Nova Gradiška.

MILOVAN  – MILE /Stipe/ ŠOKIĆ  rođ. 1945. god.  u Donjoj Dolini. Umro 18. ožujka 2022. godine u Smrtiću. Sahranjen u Gornjim Bogićevcima.

LJUPKO – LJUBAN /Ive/ ĆORKOVIĆ rođ. 1936. god. u Donjoj Dolini. Umro 10. srpnja 2022. godine u Novoj Gradišci. Sahranjen na groblju Nova Gradiška.

LUKA /Marka/ ŠOKIĆ, rođ.1946. god. u Donjoj Dolini. Umro 13. srpnja 2022. godine u Novoj Gradišci. Sahranjen na groblju Nova Gradiška.

RUDOLF – RUDA /Ante/ BUDIĆ rođ. 1952.  god. u Gornjoj Dolini. Umro 11. studeni 2022. God. u Novoj Gradišci. Sahranjen na groblju Nova Gradiška.

MARA  /Ante/ ČEGRLJ r. Knežević  rođ. 1937. god. u Donjoj Dolini. Umrla 25. studenog 2022. god. u Okučanima. Sahranjen na groblju Gornji Bogićevci.

DANICA /Milana/ LAJOVIĆ rođ. Oršulić rođ. 1941. god. u Novom Selu. Umrla 5. prosinca 2022. god. u Bos. Gradišci. Sahranjena na groblju „Gradina“ u Donjoj Dolina

ANGELINA  LJUBIČIĆ r. Matijašević, rođena 4. kolovoza 1975. god. u Donjoj Dolini. Tragično preminula 14. ožujka 2020. godine u Staroj Subocki (kod Novske). Sahranjena na groblju Stara Subocka.

LJUBA  /Filipa/  ŠOKIĆ r.  , rođ. 1926. godine u  Gornjoj Dolini. Umrla 29. prosinca 2020. god. u Domu „Dragi bližnji“ Okučani. Sahranjen na groblju „Gradina“ u Donjoj Dolini.

DAMJAN /Filipa/ BUDIĆ, rođ. 1932. godine u Gornjoj Dolini. Umro 10. prosinca 2020. godine u Australiji gdje je i sahranjen.

MIRA /Slavka/ VONIĆ r. Jurišić, rođena 1952. godine u Gornjoj Dolini. Umrla 8. prosinca 2020. godine u Novskoj. Sahranjena na groblju Novska.

IVO /Ljupka/ STIPANČEVIĆ rođ. 1948. god. u Novom Selu. Umro 12. prosinca 2020. godine u Daruvaru. Sahranjen na groblju Daruvar.

KATA /Vinka/ JURIĆ, rođena 1938. godine u Gornjoj Dolini. Umrla 12. prosinca 2020. godine u Milanlugu. Sahranjena na groblju Milanlug.

MIRKO /Ilije/ STIPANČEVIĆ, rođ. 1938. godine u Gornjoj Dolini. Umro 21. prosinca 2020. godine u Novoj Gradišci. Sahranjen na groblju Nova Gradiška.

LJUBA – LJUBICA /Kuzmana/ ORŠULIĆ r. Matijašević rođ. 1942. god. u Gornjoj Dolini. Umrla 22. prosinca 2020. godine u Novoj Gradišci. Sahranjen na groblju Nova Gradiška.

IVO /Stipe/ JURIŠIĆ rođ. 02. 09. 1950. godine u Donjoj Dolini. Umro  26. prosinca 2020. godine u Wienu gdje je i sahranjen.

STIPO /Pavla/ VONIĆ, rođen 1927. god. u Novom Selu. Umro 28. ožujka 2021. godine u Bosanskoj Gradišci. Sahranjen na groblju Brestovčina.

MILKA – MICA /Ilije/ KNEŽEVIĆ rođ. Jurišić rođena 1932. godine u Donjoj Dolini. Umrla 31. ožujka 2021.godine u Novoj Gradišci. Sahranjena na groblju Nova Gradiška.

GINA /Mirka/ MATKOVIĆ r. Banović rođ. 1938. god. u Donjoj Dolini. Umrla 5. svibnja 2021. godine u Novoj Gradišci. Sahranjen na groblju „Gradina“ u Donjoj Dolini.

MARINKO /Ante/ KNEŽEVIĆ rođen u Novom Selu. Umro u lipnja 2021. gdine u Ljubljani gdje je i sahranjen.

PAVLE /Stipe/  VONIĆ, rođen 1938. godine u Donjoj Dolini. Umro  1. srpnja 2021. godine u Donjoj Dolini. Sahranjen na groblju „Gradina“ u Donjoj Dolini.

KATA /Damjana/ MATKOVIĆ  rodena 1936. godine u Novom Selu. Umrla 27. srpnja 2021. godine u Veroni. Sahranjena na groblju u Novskoj.

Vinko /Mate/ VIDIĆ rođen 1947. god. u Novom Selu. Umro 9. studenog 2021. god. u Njemačkoj. Sahranjen na groblju u Šumetlici.

Nada /Ive/ VUJIĆ rođ. Terzić, rođena 1937. god. u Donjoj Dolini. Umrla 12. prosinca 2021. Godine u Dubovcu. Sahranjena na groblju u Gornjim Bogićevcima.

BRANKO – BRANE  /Ive/ ĆORKOVIĆ  rođ. 1944. godine u Donjoj Dolini. Umro travnja  2017. god. Sahranjen na groblju u Novoj Gradišci.

MARKO /Dragoje/ VONIĆ, rođ. 1948. godine u Gornjoj Dolini. Umro 1. siječnja 2020. god. u Šumetlici. Sahranjen na groblju u Novoj Gradišci.

MANDA /Dragana/ ŠOKIĆ r.  Jurišić, rođ. 1950. godine u Novom Selu ili Gornjoj Dolini. Umrla 4. siječnja 2020. god. u Novoj Gradišci. Sahranjen na groblju u Novoj  Gradišci.

JELENA /Mirka/ KNEŽEVIĆ r. Matković, rođ. 1936.  god. u Gornjoj Dolini. Umrla 25. siječnja 2020. godine u Vrbovljanima. Sahranjena na groblju u Okučanima.

LJUBOMIR / Ante / VONIĆ,  rođ. 13. 07. 1939. godine u Gornjoj Dolini. Umro 02. veljače 2020. godine  u Singenu /Njemačka/. Sahranjen u Novoj Gradišci.

PAVLE /Mije/ KOVAČEVIĆ rođ. 1928. god. u Novom Selu. Umro 15. veljače 2020. godine u Trnavi. Sahranjen na groblju u Novoj Gradišci.

LUKA /Mije/ ĆORKOVIĆ, rođ. 1948. godine u Donjoj Dolini. Umro 8. lipnja 2020. godine  u Kovačevcu. Sahranjen na groblju u Novoj Gradišci.

SLAVICA /Vinka/ ORŠULIĆ, rođ. 1937. godine u Novom Selu. Umrla 7. lipnja 2020. godine u Smrtiću. Sahranjen na groblju u Novoj Gradišci.

IVO /Veselka/ ORŠULIĆ, rođ. 1927. godine u Novom Selu. Umro 16. lipnja 2020. godine u Novoj Gradišci. Sahranjen na groblju u Novoj Gradišci.

DRAGICA /Ive/ KOVAČEVIĆ rođ. Oršulić, rođena 1942 . god. u Novom Selu. Umrla 8.  lipnja 2020. god. u Požegi. Sahranjena u Kuli kod Požege.

SLOBODANAKA /Luke/ KNEŽEVIĆ  rođ. Gajić, rođena 1960. god. u Gornjoj Jurkovici. Umrla 20. lipnja 2020. godine u Bos. Gradišci. Sahranjena  na groblju „Gradina“ u Donjoj Dolini.

SLAVKO /Mate/ TUTIĆ, rođ. 1943. godine u Donjoj Dolini. Umro 7. srpnja 2020. godine u Donjoj Dolini. Sahranjen na groblju u Novoj Gradišci.

MARA /Ante/  MARINOVIĆ rođ. 10. ožujka 1932.  god. u Donjoj Dolini. Umrla 10. srpnja 2020. god. u Novoj Gradišci. Sahranjen na groblju u Novoj Gradišci.

VINKO /Mare/ KOVAČEVIĆ rođ. 12. ožujka 1945. godine u Donjoj Dolini.  Umro7. kolovoza 2020. godine u Bos. Gradišci. Sahranjen  na groblju „Gradina“ u Donjoj Dolini.

ZDENKO /Mate/ VONIĆ  rođ. 23. kolovoza 1954. godine u Novom Selu.  Umro 17. studenog  2020. godine u  Slavonskom Brodu. Sahranjen  na mjesnom groblju  u Slavonskom Kobašu..

MARIJAN /Luke/ VONIĆ rođ. 1927. god. u Gornjoj Dolini. Umro 22. svibnja 2010. godine u Cigleniku. Sahranjen u Cigleniku.

PAVLE /Vinka/ VIDIĆ rođen 1930. godine u Novom Selu. Umro 23. siječnja 2011. godine u Novoj Gradiški.Sahranjen u Novoj Gradiški

LJUPKO KOVAČEVIĆ rođen 1919. godine u Bos. Gradiški. Umro 4. siječnja 2011. godine u Novoj Gradiški. Sahranjen u katoličkom groblju Brestovčina kod Bos. Gradiške.

DRAGICA /Anđelka/ TOMIĆ r. STOIĆ rođena 1938. god. U Proševici – Donja Dolina. Umrla 21. veljače u Novoj Gradiški. Sahranjena u Vrbju.

FILIP / Mate/ ŠOKIĆ rođ. 1. kolovoza 1932. u Gornjoj Dolini. Umro 4. travnja 2011. godine u Bos. Gradiški. Sahranjen na groblju Gradina u Donjoj Dolini.

STJEPAN /Stipe/ JURIŠIĆ, rođen 1941. godine u Gornjoj Dolini. Umro 13. svibnja 2011. godine u Zagrebu. Sahranjen na groblju “Gradina” u Donjoj Dolini.

NADA /Stipe/ VONIĆ r. Tutić, rođena u Sasini kod Sanskog Mosta. Umrla 19. svibnja 2011. godine u Bosanskoj Gradiški. Sahranjena na katločkom groblju Brestovčina.

RUŽA /Florijana/ ORŠULIĆ r. Stojić rođena 12. veljače 1929. godine u Donjoj Dolini – Proševici. Umrla 24. svibnja 2011. godine u Požegi. Sahranjena na groblju “Gradina” u Donjoj Dolini.

ANKA /Ive/ VONIĆ r. Knežević rođena 1928. godine u Novom Selu. Umrla 6. lipnaj 2011. godine u Milanlugu. Sahranjena u Milanlugu.

REZA /Ante/ BUDIĆ r. Vonić rođena 19. lipnja 1948. god. u Gornjoj Dolini. Umrla 23. svibnja 2011. god. u Osijeku. Sahranjena u Cigleniku.

FILIP /Mate/ KNEŽEVIĆ rođen 19. travnja 1962. godine u Donjoj Dolini. Umro 9. lipnja 2011. godine u Požegi. Sahranjen u Cigleniku.

MIJO /Filipa/ BUDIĆ rođen 1930. godine u Gornjoj Dolini. Umro 25. srpnja 2011. godine u Starom Petrovom Selu gdje je i sahranjen.

ANKA /Stipe/ ČEGRLJ r. Marinović rođena 1933. god. u Donjoj Dolini. Umrla 11. listopada 2011. godine u Novoj Gradiški. Sahranjena u groblju Nova Gradiška.

JELENA /supruga Luke Knežević/ VONIĆ r. Gubić rođena 21. srpnja 1925. godine u Donjoj Dolini. Umrla 29. listopada 2011. godine u Novoj Gradiški. Sahranjena na groblju Gorice.

MIRKO /Mato/ ĆORKOVIĆ, rođen u Donjoj Dolini 1935. godine. Umro u Zagrebu 17. prosinca 2009. godine. Sahranjen na groblju Miroševac-Zagreb.

LUKA /Nikola/ TERZIĆ rođen 5. lipnja 1928. godine u Donja Dolina. Umro 26. siječnja 2010. godine u Donjoj Dolini. Sahranjen na groblju “Gradina” u Donjoj Dolini..

ANDRIJA / Pavle/ VIDIĆ rođen 1942. godine u Gornjoj Dolini. Umro 27. siječnja 2010. godine u Novoj Gradiški.Sahranjen u Novoj Gradiški..

VINKO /Ilije/ MIKLIĆ rođen 1931. godine u Gornjoj Dolini. Umro 20. travnja 2010. godine u Novoj Gradiški gdje je i sahranjen.

JAGA REHER kći Ilije Kneževića, rođena 1935. godine u Gornjoj Dolini. Umrla 20. travnja 2010. godine u Hamburgu gdje je i sahranjena.

ANA /Adama/ KNEŽEVIĆ r. Vidić rođena 1921. godine u Novom Selu. Umrla 21. svibnja 2010. godine u Novoj Gradiški.

SLAVICA /Mije/ KNEŽEVIĆ rođena 1940. godine u Donjoj Dolini. Umrla 20. rujna 2010. godine u Donjoj Dolini. Sahranjena na groblju “Gradina” u Donjoj Dolini.

MIRKO /Marijana/ KNEŽEVIĆ rođen 1937. godine u Gornjoj Dolini. Umro 31. listopada 2010. godine u Vrbovljanima. Sahranjen u Mjesnom groblju Okučani.

ZLATAN /Bogdana/ BUDIĆ rođen 1947. god. u Novom Selu, umro 8. studenog 2010. godine u Novoj Gradiški. Sahranjen u groblju “Gradina” U Donjoj Dolini.

ANA – ANKA (Mile) VIDIĆ r. Oršulić, rođena 1937. godine u Novom Selu. Umrla 21. studenog 2010. godine u Novoj Gradiški. Sahranjena u Novoj Gradiški.

DRAGICA – DRAGINJA (Ante) KNEŽEVIĆ r. Matković, rođena 1923. godine u Donjoj dolini. Umrla 7. prosinca 2010.godine. Sahranjena u Gornjim Bogićevcima.

LJUBA – JELA /Tomislava/ ŠOKIĆ r. Lagundžija, rođena 1931. godine u Donjoj Dolini. Umrla 13. svibnja  2008. godine u Rijeci. Sahranjena na groblju Rijeka-Viškovo.
KATA – KAJCA  /Mije/  KNEŽEVIĆ  r. Matijašević , rođena 1912. godine u Gornjoj Dolini.    Umrla  22. ožujka 2008. godine u Valpovu gdje je i sahranjena.
MILIVOJ  – MILE /Florijana/ KOVAČEVIĆ, rođen 1925. godine u Donjoj Dolini. Umro 23. studeni 2008. godine u Bos. Gradiški. Sahranjen  na groblju «Gradina» u Donjoj Dolini.
IVO /Luke/  KNEŽEVIĆ, rođen 11. veljače 1925 u Novom Selu. Umro  14. prosinca 2008. god.  u Novoj Gradiški gdje je i sahranjen.
IVO  /Luke/  VUJIĆ rođen 1929. godine u Donjoj Dolini. Umro 26. prosinca 2008. godine  u Dubovcu. Sahranjen u Gornjim Bogićevcima.
VLADIMIR – VLADO /Luke/ TOMIĆ, rođen 1939. godine u Donjoj Dolini. Umro 29. prosinca 2008. godine u Ratkovcu. Sahraanjen na groblju Gornji Bogićevci.
REZA /Pavla/  KNEŽEVIĆ rođena. 13. lipnja 1926. godine u Gornjoj Dolini. Umrla 22. siječnja 2009. godine u Novoj Gradiški gdje je i sahranjena.
MIRKO /Peje/ KNEŽEVIĆ rođ. 8. srpnja 1933. godine u Gornjoj Dolini. Umro 6. veljače 2009. godine u Cigleniku gdje je i sahranjen.
PAVAO – PAVLE  /Ilije/ VONIĆ rođ. 1945. godine u Gornjoj Dolini. Umro 15. veljače 2009. godine u Zagrebu. Sahranjen na groblju  Makovo Polje u Zagrebu.
MARA  /Mirka/  VONIĆ  r. Kalizan  rođ. 1921. god. u Gornjoj dolini. Umrla 8. ožujka 2009. god. u  Kozincima (U udomiteljskoj obitelji – staračkom domu). Sahranjena na groblju «Gradina» u  Donjoj Dolini.
BOŽENA –  NADA /Dragana/ BUDIĆ r. ŠOKIĆ rođena 25. prosinca 1938.  godine u Gornjoj Dolini. Umrla 19. svibnja  2009. godine u Novoj Gradiški. Sahranjena u Cerniku.
ANKA /Ante/ POPOVIĆ r. Tomić, rođena 1949. god. U Donjoj Dolini. Umrla 13. kolovoza 2009. godine u Bos. Gradišci. Sahranjena u Donjoj Dolini.
LUKA (Ive)  TOMIĆ  rođ.  11. kolovoza 1956. godine u Gornjoj Dolini. Umro 8. studenog 2009. godine u Gornjim Bogićevcima gdje je i sahranjen.
ANA  KOVAČEVIĆ r. Budić  rođ.  17. veljače 1962. godine  u Gornjoj Dolini. Umrla 15. rujna 2009. godine u Zagrebu. Sahranjena u Novoj Gradiški.
VINKO /Luka/ ŠOKIĆ rođen 1952. godine u   Donjoj Dolini. Umro 31. listopada 2009. godine u Novoj Gradiški gdje je i sahranjen.
MILKA (Mirka) VONIĆ r. Matković rođ.  1931. godine u Gornjoj Dolini. Umrla 28. listopada 2009. godine u Šumetlici. Sahranjena u Novoj Gradiški.
DAMJAN  – DANE  /Stipe/  MATKOVIĆ rođ. 1933. god. U Gornjoj Dolini. Umro 17. studeni 2009. godine u  Novoj Gradiški. Sahranjen u Novskoj.
KAJA /Vinka/ ORŠULIĆ r. Matković rođena 1931. godine u Gornjoj Dolini. Umrla 22. studenog 2009. godine u Novoj Gradiški gdje je i sahranjena.

STIPO /Adama/ KNEŽEVIĆ rođen 23. lipnja 1936. godine u Donjoj Dolini. Umro 24. svibnja 2006. godine u Osijeku gdje je i sahranjen.

ILIJA /Kate/ VONIĆ rođen 10. kolovoza 1967. god. u Gornjoj Dolini. Umro 26. prosinca 2006. godine u Prijedoru. Sahranjen u Donjoj Dolini,

MARKO /Luke/ KNEŽEVIĆ rođen 13. rujna 1944. godine u Donjoj Dolini. Umro 1. veljače 2007. godine u Novoj Gradiški. Sahranjen na groblju Gorice.

PAVKA /Ante/ ĆORKOVIĆ r. Vonić rođena 13. siječnja 1937. god. u Gornjoj Dolini. Umrla 2. veljače 2007. godine u Požegi. Sahranjena u Cigleniku.

MARKO /Alojzija/ BUDIĆ rođen 20. rujna 1930. godine u Gornjoj Dolini. Umro 23. veljače 2007. godine u Gornjoj Dolini. Sahranjen na groblju «Gradina» u Donjoj Dolini.

EMILKO – MILE  /Martina/ KNEŽEVIĆ rođen 1943. god. u Donjoj Dolini. Umro 21. svibnja 2007. godine u Kopru. Sahranjen u Gornjim Bogićevcima.

VLADO /Slavka/ KNEŽEVIĆ rođen 22. siječnja 1959. godine u Novom Selu. Umro 11. travnja 2007. godine u Kninu. Sahranjen u Kistanju.

BLAŽENKA – BLAŽKA /Petra/ VONIĆ  r. Tutić rođena 19. siječnja 1922. god. u Gornjoj Dolini. Umrla 22. svibnja 2007. godine u Zagrebu. Sahranjena na groblju Markovo polje u Zagrebu.

ANA – KANA /Mate/ JURIŠIĆ rođ. Matković rođena 1914. godine u Novom Selu. Umrla 27. svibnja 2007. godine u Novoj Gradiški gdje je i sahranjena. 

ANKA /Ive/ KOVAČEVIĆ r. Ćorković , rođena 29. listopada 1922 god. u Donjoj Dolini. Umrla 31. svibnja 2007. godine u Donjoj Dolini gdje je i sahranjena.

MARA /Stipe/ BUDIĆ r .Jurišić, rođena 9. lipnja 1928. god. u Gornjoj Dolini. Umrla 6. lipnja 2007. godine u Gornjoj Dolini. Sahranjena u Donjoj Dolini.

LUKA /Ante/ BANOVIĆ  rođen 8. ožujka 1930. godine u Donjoj Dolini. Umro 31. svibnja 2007. godine. Sahranjen u Gornjim Bogićevcima.

ILIJA  /Ilije/ MUSIĆ rođen 18. srpnja 1931. godine u Gornjoj Dolini. Umro 5. lipnja 2007. godine u Ratkovcu. Sahranjen u Novoj Gradiški.

ADAM /Mije/ TUTIĆ rođen 1946. godine u Gornjoj Dolini. Umro 3. lipnja 2007. godine u Zagrebu. Sahranjen u Novoj Gradiški.

DRAŽEN /Ilije/ STIPANČEVIĆ, rođen 1975. godine u Gornjoj Dolini – Bosanska Gradiška. Umro 20. lipnja 2007. godine u Ratkovcu. Sahranjen u Novoj Gradiški.

LJUPKO /Marka/ STIPANČEVIĆ, rođen 1923. god. u Novom Selu. Umro 20. kolovoza 2007. godine u Novoj Gradiški gdje je i sahranjen.

JELKA  /Adama/ DAKIĆ rođ. Kovačević rođena 1913. god. u Gornjoj Dolini. Umrla 29. kolovoza 2007. godine u Novoj Gradiški. Sahranjena u Novoj Gradiški.

DAMJAN  /Franje/ DAKIĆ, rođen 1926. god. u Novom Selu. Umro 17. rujna 2007. godine u Novoj Gradiški. Sahranjen u Novoj Gradiški.

ANTO /Pavla/ MARINOVIĆ rođen 3. prosinca 1929. godine u Donjoj Dolini. Umro 19. srpnja 2007. godine u Novoj Gradiški gdje je i sahranjen.

ILIJA /Ive/ GUBIĆ rođen 1938. godine u Donjoj Dolini. Umro u Godnjaku 30. srpnja 2007. godine. Sahranjen u Slavonskoj Dolini.

SLAVKA – SLAVICA /Joze/ JURIĆ rođ. Knežević rođena u Donjoj Dolini 1937. godine. Umrla 4. travnja 2006. godine u Novoj Gradiški. Sahranjena u Gornjim Bogićevcima.

RADE – RADOVAN /Stipe/ JURIĆ rođen 1935. godine u Novom Selu. Umro 29. srpnja 2006. godine u Požegi. Sahranjen u Cigleniku.

ANKA /Damjana/ DAKIĆ rođ. Matković 1931?. Godine u Gornjoj Dlini. Umrla 10. kolovoza 2 006. godine u Šumetlici. Sahranjena u Novoj Gradiški.

JELINA-JELENA /Branka/ ŠOKIĆ r.. Jurišić rođena 5. listopada 1913. god. u Donjoj  Dolini. Umrla 26. kolovoza 2006. godine u Ljupini. Sahranjena u Novoj Gradiški.

ANTO /Vinko/ LAGUNDŽIJA rođen 1937. god. u Donjoj Dolini. Umro 12. rujna 2006. godine u Slavonskom Brodu. Sahranjen u Vukovaru.

ANA /kći Kuzmana/ MATKOVIĆ rođena 1924. godine u Novom Selu. Umrla 13. prosinca 2004. godine u Slatini gdje je i sahranjena.

MATO /Marka/ ĆORKOVIĆ rođen 1924. godine u Donjoj Dolini. Umro prosinca 2004.Prosinca 2004. godine u Kovačevcu. Sahranjen u Novoj Gradiški.

SLAVICA /Slavka/ MATKOVIĆ rođ. Jurić rođena 1945. godine u Gornjoj Dolini. Umrla 8. siječnja 2005. godine u Slatini gdje je i sahranjena.

ŽELJKA JANTOŠ rođ. Petrović rođena 1970. godine u Donjoj Dolini. Umrla 10. siječnja 2005. godine u Puli gdje je i sahranjena.

JANKO /Mije/ VONIĆ rođen 1938. godine u Gornjoj Dolini. Umro 17. siječnja 2005. godine u Ratkovcu. Sahranjen u Novoj Gradiški.

JUSTINKA /Slavka/ PETROVIĆ kći Ive Kovačevića rođena 1933. godine u Donjoj Dolini. Umrla 23. kolovoza 2005. godine u Bosanskoj Gradiški. Sahranjena u Donjoj Dolini na groblju «Gradina».

VIDIĆ /Ante/  MILAN rođen 2. rujna 1932. godine u Gornjoj Dolini. Umro 23. srpnja 2005. godine u Smrtiću. Sahranjen u Novoj Gradiški.

MARKO /Ljupka/ STIPANČEVIĆ rođ. 17. ožujka 1947. god. u Novom Selu. Umrro 13. rujna 2005. god. u Melburnu /Australija/ gdje je i sahranjen.

MLADEN /Stipana/ BUDIĆ rođen 1951. godine u Novom Selu. Umro 21. listopada2005, godine u Novoj Gradiški gdje je i sahranjen.

ANKA /Pavla/ ČEGRLJ  rođ. Tomić, rođena 1933. godine u Donjoj Dolini. Umrla 5. studenog 2005. godine u Novoj Gradiški gdje je i sahranjena.

FINKA //ve/ MILIŠA rođ. Oršulić, rođena 1938. god. u Novom Selu. Umrla 19. studenog 2005. godine u Zenici gdje je i sahranjena.

ILIJA (Filipa) Knežević, rođ. 1927. god. u Donjoj Dolini. Umro 22. prosinca 2003. godine u Okučanima gdje je i sahranjen.

LJUBICA(Andrije) Vidić r. Jurišić, rođ. 1940. god. u Donjoj Dolini. Umrla 9. veljače 2004. god. u Novoj Gradiški gdje je i sahranjena.

RANKA (Luke) Petrović, rođ. 1959. god. u Donjoj Dolini. Umrla 10. veljače 2004. god. u Donjoj Dolini. Sahranjena na groblju ”Gradina” u Donjoj Dolini.

PAVA (Mije) Kovačević, rođ. 1922. god. u Novom Selu. Umrla 7. travnja 2004. godine u Trnavi. Sahranjena u Novoj Gradiški.

MARKO (Jakova) Ćorković, rođ. 1931. god. u Donjoj Dolini. Umro 11. travnja 2004. god. u Okučanima. Sahranjen u Novoj Gradiški.

JAGA (Slavka) Knežević, rođ. Lagundžija, rođ. 1929. god. u Gornjoj Dolini. Umrla 27. svibnja 2004. god. u Novoj Gradiški gdje je i sahranjena.

AGNEZA – JANJA (Luke) Banović rođ. Terzić, rođ. 1930 god. u Donjoj Dolini. Umrla 12. rujna 2004. god. u NOvoj Gradiški. Sahranjena u Gornjim Bogićevcima.

MATIJA (MATO) VONIĆ rođ. 1929 u Novom Selu. Umro 3.listopada 2004 god. u novoj Gradiški  gdje je i sahranjen.

NADA ORŠULIĆ kći Ive Jurić rođena 1938. Godine u Gornjoj Dolini. Umrla 30. prosinca 2002. godine u Novoj Gradiški gdje je i sahranjena.ujka 2003. godine u Cerniku gdje je i sahranjen.Sahranjena u Novoj Gradiški. Umro 28. lipnja 2003. god. u Novoj Gradiški gdje je i sahranjen.2003. godine u Gornjoj Dolini. Sahranjen na groblju “Gradina” u Donjoj Dolini.

FINKA (Lajka) ORŠULIĆ, rođena 1941. god. u Novom Selu. Umrla 30. studenog 2003. god. u Cigleniku (Požega).Sahranjena u Novoj Gradiški.

MARKO /Karla/ MATKOVIĆ rođen l943. god. u Gornjoj Dolini. Umro 26. veljače 2003. godine u Novoj Gradiški gdje je i sahranjen.

MARKO /Adama/ KNEŽEVIĆ rođen 1934. god. u Donjoj Dolini. Umro 10. ož

JANJA /Ilije/ DAKIĆ ro. Matković rođena 1927. god. u Gornjoj Dolini.Umrla 6. svibnja 2003. god. u Gornjim Bogićevcima

VLADIMIR /Jakova/ ĆORKOVIĆ rođen 1939. god. u Donjoj Dolini

MARIJAN /Ante/VIDIĆ rođen l932. god. u Novom Selu. Umro 1. srpnja 2003. god. u Ratkovcu. Sahranjen u Novoj Gradiški.

ANTO /Alojza/ BUDIĆ rođen l927. god. u Gornjoj Dolini. Umro 28. rujna

MIJO – MIÆA /Stipe/ PETROVIĆ rođen 1935. god. u Donjoj Dolini.Umro 21. listopada 2003. god. u Smrtiću. Sahranjen u Novoj Gradiški.

ILIJA /Ive/ DAKIĆ rođen l932. god. u Gornjoj Dolini. Umro 7. studenog 2003. god. u Gornjim Bogićevcima.Sahranjen u Novoj Gradiški.

KATA – KAJA /Slavka/ MATKOVIĆ r. Kalizan, rođena 1928. godine u Gornjoj Dolini. Umrla 25. studenog 2007. godine u Stockerau /Austrija/ gdje je i sahranjena.

FILIP /Ive/ ĆORKOVIĆ rođen 1948. godine u Donjoj Dolini. Umro 7. siječnja 2008. godine u Hamburgu. Sahranjen u Krivaju kod Požege.

VLADO /Luke/ VUJIĆ rođen 1923. godine u Donjoj Dolini. Umro 9. siječnja 2008. godine u Štivici. Sahranjen u Novoj Gradiški.

IVO /Vinka/ VONIĆ, rođen 1927. godine u Novom Selu. Umro 3. veljače 2008. godine u Požegi. Sahranjen u Milanlugu.

MAGDALENA /Dražena/ BUDIĆ rođena 13. travnja 2004. godine. Tragično preminula 19. ožujka 2008. godine u Okučanima. Sahranjena u Tornju kod Požege.

JAROMILA – MILA /Jakova/ PETROVIĆ r. Novak rođena 1934 u Bos. Orubici. Umrla 24. ožujka 2008. godine u Novoj Gradiški gdje je i sahranjena.

IVANA /Ljuboslava/ MATIJAŠEVIĆ rođen 1927. godine u Bos. Mačkovcu. Umro 30. svibnja 2008. godine u Kovačevcu. Sahranjen u Novoj Gradiški.

JULA /Stipe/ ORŠULIĆ r. Vidić  rođena 1925. godine u Donjoj Dolini. Umrla 9. kolovoza 2008. godine u Ratkovcu. Sahranjena u Novoj Gradiški.

DANIJEL /Ive/ ORŠULIĆ, rođen 1925. godine u Novom Selu. Umro 13. rujna 2008. godine u Adelaide /Australija/

RUŽA – LJUBICA /Slavka/ BUDIĆ rođ. Oršulić, rođena 1936. godine u Novom Selu. Umrla u Gornjoj Dolini 18. rujna 2008. godine. Sahranjena na groblju «Gradina» u Donjoj Dolini.

KATA /Jakova/ STIPANČEVIĆ r. Matijašević rođena 1930. u Mačkovcu . Umrla 22. listopada 2008. u Požegi. Sahranjena u Ratkovici.

0