Iz Dolinske Povijesti

Proslava Sv. Marka na groblju „Gradina“

Na nedjelju Dobrog pastira tj. na četvrtu Vazmenu nedjelju, na groblju „Gradina“ u Donjoj Dolini kod Bosanske Gradiške, proslavljen je spomendan sv. Marka  i obavljen uobičajen blagoslov polja.

Sv. Misu je služio bosanskogradiški župnik i upravitelj župe Dolina p. Tomislav Topić. Oko  oltara se okupilo pededesetak vjernika koji su došli iz  okolice Nove Gradiške,  Bosanske Gradiške i samo dvoje vjernika iz Gornje Dolina.

U svojoj propovijedi p. Tomislav je protumačio današnje Evanđelje po Ivanu,  koje donosi ulomak o Isusu kao dobrom pastiru. ...

Nastavak →
0

UZ STOTI ROĐENDAN ŽUPE DOLINA

            Uvod – Anto Orlovac         

            Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije u Dolini napunja u svibnju 2020 godine stotu obljetnicu svoga postojanja. Svega je ona proživjela u stotinu godina svoga postojanja: i radosti i napredovanja, rasta i gradnji, ali i teških stradanja zbog ratova, poplava, bolesti i drugih životnih nedaća, no najteži je udarac doživjela prije četvrt stoljeća, kada je, u velikosrpskoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku uslijedio velik izgon vjernika te je ona posve opustjela, tako da danas ...

Nastavak →
0

Donja Dolina – Panoni – Oseriati 2 dio

Donja Dolina Panoni Oseriati 2 dio

S ovim prilogom završavamo prijepis knjige arheologa Zdravka Marića

“DONJA DOLINA I PROBLEM ETNIČKE PRIPADNOSTI PREDRIMSKOG STANOVNIŠ TVA SJEVERNE BOSNE”. Podsjetimo se, prof. Zdravko Marić  je dosta vremena proveo u Dolini radeći kao arheolog i stanovao je kod obitelji Š Šokić u Gornjoj Dolini. Nakon što mu je ova knjiga izišla iz tiska štampe, kao posebni otisak Zemaljskog muzeja ...

Nastavak →
0

Donja Dolina – Panoni – Oseriati 1 dio

 Donja Dolina Panoni Oseriati

 U toku čitavog svog postojanja Donja Dolina se izvanredno veže za ZPIAP ali najveće srodnosti pokazuje, ipak, sa sjevernom Bosnom između rijeke Bosne i Une, što je i razumljivo, pošto se radi o geografski najbližim naseljima (Prilog 4). Te veze nisu istog intenziteta, niti su istog karaktera u svim fazama života Donje Doline. Starije naselje se, po svojoj keramici, čvrsto veže za čitav niz naselja sjeverne Bosne, što ...

Nastavak →
0

DONJA DOLINA

Na sjeveru se provincija Illyricum graničila sa provincijom Gallia Cisalpina. Granica između ovih provincija kretala se južno od Trsta, preko kraškog područja na sjever do rijeke Save, tako da je Nauportus (Vrhnika) ostao u provinciji Gallia Cisalpina. Zapadna Panonija je, na taj način ostala van granica rimskih provincija. Međutim, već od Avgustovih ratova u Illyricumu, odnosno poslije 35. godine pr. n.e. može se računati s tim da je čitava Panonija, zapadno i južno od Dunava, bila u labilnoj vezi sa ...

Nastavak →
0

KŽP (kultura žarnih polja) ZPP (Zapadno-panonskog prostora) i Iliri 1

Kraheova lingvistička izvođenja, kao što se vidi, neobično se podudaraju sa onim što je ovdje već rečeno, čak i u tome da između sjevernog i južnog kompleksa ne postoji oštra granica (pogledati prilog 4). Krahe još uvijek ostavlja mogućnost postojanja nekog jezika koji je nastao na području lužičke kulture i proširio se na jug toliko, da je prodro i na sjeverni Balkan. On to na jednom mjestu i kaže: Izgleda da se radi o tome da onaj narod iz staroevropskog ...

Nastavak →
0

ETNIČKI PROBLEMI

Pri rješavanju problema-etničke pripadnosti stanovnika Donje Doline treba poći od dvije osnovne postavke; prvo, da je od početka života Starijeg naselja pa sve do kraja života naselja na Gradini, odnosno do rimske okupacije ovih krajeva, ovdje živjelo istorodno stanovništvo, i, drugo, da su stanovnici Donje Doline i stanovnici istovremenih naselja sjeverozapadne, i uopće sjeverne Bosne, pripadnici zapadnopanonske skupine KŽP i njeni direktni potomci. Stoga ključ rješenja pitanja tko su stanovnici Donje Doline u etničkom smislu leži u rješenju pitanja tko ...

Nastavak →
0

GRADINA

Na osnovu samog materijala iz Starijeg naselja mnogo se nije moglo saznati o vjerovanjima stanovnika ovog naselja i ovog kraja, ali smatram da o ovome može nešto više reći materijal sa Gradine i grobovi stanovnika Gradine. Za većinu vjerovanja stanovnika Gradine može se smatrati da su naslijeđena od pradjedova, što znači od stanovnika Starijeg naselja. Za ovu pretpostavku postoji i jedan apsolutno pouzdan dokaz. Patke ili labudovi, odnosno «sunčeva barka», čija je uloga u vjerovanjima stanovnika Starijeg naselja i uopće ...

Nastavak →
0