Vijesti

Nogometni Susret u Mačkovcu 2003

Na sam blagdan Sv. Roka, 16. kolovoza 2003., negdašnji nogometni klub «Jedinstvo» iz Doline, organizirao je u Slavonskom Mačkovcu Drugi nogometni susret negdašnjeg NK «Jedinstvo» – Dolina Bosanska i NK «Sava» – Slavonski Mačkovac. Ove godine organizatori susreta su bili Dolinci koji su svoje zaposlenje našli u Italiji.I ovoga puta na travnjaku NK «Save» u Slavonskom Mačkovcu, snage su odmjerili juniori i seniori oba kluba, a rezultati uopće nisu bili važni niti su koga zanimali.Promatrajući cijeli događaj, može se zaključiti kako je odaziv, na ovaj hvale vrijedan športski susret, bio nešto slabiji za razliku od onoga prošle godine, posebno kod domaćina. No, razloge slabijeg odaziva valja gledati u dvojim svatovima koji su bili toga dana; jedni svatovi su bili u Slavonskoj Dolini, a drugi u Slavonskom Mačkovcu. Dakle viša sila! A bilo je naših Dolinaca, koji su toga dana, hodočastili Sv. Roku u Bosansku Gradišku.

Naravno, da je to sve skupa utjecalo na cijeli ugođaj ovoga športskog događaja. No, bez obzira i na poteškoće organizatora, koji su cijelo događanje u Slavonskom Mačkovcu organizirali iz inozemstva, ovaj športski događaj je bio lijepa prilika za međusobne susrete, kako nas samih tako i sa stanovnicima naših prekosavskih sela, koji su nam bili dojučerašnji susjedi.

Poučeni organizacijskim iskustvima kroz protekle dvije godine, organizatori za 2004. godinu najavljuju još bogatije športske i kulturne sadržaje, koji će biti prilagođeni svim generacijama i uzrastima a sve s ciljem međusobnog druženja, natjecanja i zabave u vrijeme godišnjih odmora i ljetnih školskih ferja.  

  

0