Članak

Tajni Rat Udbe

Ova knjiga, Tajni rat Udbe protiv hrvatskih iseljenika iz Bosne i Hercegovine, zajedno s već objavljenom knjigom u Republici Hrvatskoj, Tajni rat Udbe protiv hrvatskog iseljeništva (izdavač: Klub hrvatskih povratnika iz iseljeništva, Zagreb – studeni 2001.), predstavlja zaokruženu publicističko-istraživačku cjelinu o tajnom policijskom ratu beogradskog režima protiv cjelokupnog hrvatskog političkog iseljeništva.

«Ubrzo nakon izlaska prve knjige u Hrvatskoj, u studenom 2001., susreo sam se sa zapažanjima da u njoj nije dovoljno obrađena problematika tajnog rata Udbe protiv Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Ove činjenice sam bio svjestan jer sam najveći i najvažniji dio podataka, koje sam objavio u toj knjizi, prikupljao i sustavno obradio kao službenik Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava Republike Hrvatske. To sam činio, naravno, imajući prvenstveno u vidu državni interes RH.

«Zbog toga je ostala nedovoljno obrađena problematika koja se odnosila na hrvatske iseljenike s prostora Bosne i Hercegovine, iako sam već raspolagao velikim brojem dokumenata koji su iscrpno svjedočili o njihovom progonu. Prva pomisao mi je bila da postojeću knjigu u slijedećim izdanjima nadopunim prikazom i analizom tog materijala, ali sam ubrzo uvidio da je to nemoguće. Materijala je bilo previše da bi ga se moglo svesti na prihvatljivu količinu za takvu potrebu. Zato sam odlučio napisati potpuno novu knjigu.»  – kaže autor knjige Božo Vukušić.

Ova knjiga ima koncepcijske i sadržajne sličnosti s prvom knjigom, ali i izražene različitosti. Tako su oko dvije trećine ove knjige sadržajno potpuno nove.

Prvo poglavlje, Političke organizacije hrvatskog iseljeništva, nadopunjeno je podacima o broju i strukturi hrvatskih iseljenika od polovice 19 stoljeća do 1991. godine, te zaključnim napomenama o stajalištima i ulozi hrvatskih iseljenika, tj. njihovom doprinosu stvaranju neovisne države u razdoblju raspada Jugoslavije.

U drugom poglavlju, Nastanak, ustroj i rad jugoslovenskih tajnih službi, umjesto međupoglavlja o organizaciji i djelovanju republičke Udbe SRH, donesen je prikaz ustroja i rada republičke Udbe SRBiH. Također, ovo pogavlje je nadopunjeno popisom nekolicine važnih bosansko-hercegovačkih udbaša i kratkim podacima iz njihova životopisa.

Treće poglavlje, Udba o hrvatskom iseljeništvu, uglavnom se sastoji od novog, nepoznatog materijala. Radi se o elaboratima i dokumentima bosansko-hercegovačke i savezne Udbe o hrvatskim političkim iseljenicima iz Bosne i Hercegovine te njihovim vezama u zemlji. Ovdje je važno napomenuti da se posljednje međupoglavlje sastoji od  izvadaka iz Operativnog glasnika određenih jugoslavenskih državljana u izdanju Saveznog sekretarijata za unutarnje poslove (SSUP) iz 1985. godine.U četvrtom poglavlju, Napadi na hrvatske političke iseljenike, izostavljeni su opisi slučajeva atentata na iseljenike iz Rh, ali su detaljnije određeni napadi na političke iseljenike iz BiH , primjerice otmica Krunoslava Draganovića u Trstu i ubojstvo Stipe Mikulića u Švedskoj, ali su  opisani i neki novi slučajevi kao što su pokušj atentata na Danicu Glavaš u Chikagu i ubojstvo Ante Đapića (u Njemačkoj), strica istoimenog predsjednika Hrvatske stranke prava u RH.

Na kraju knjige, kazalima kratica, imena te izvora i literature dodano je i kazalo suradničkih pseudonima.

Knjigu predstavljamo našim čitateljima iz razloga što se u njoj spominju dva imena i to Ive Oršulića na str. 390 i Jakova Oršulić na str. 391. Obojica iz Novog Sela koje je Udba proganjala, pa smo i mi dio toga.

Evo podataka o njima u toj knjizi koja sadrži 640 stranica a izdana je 2002. godine u izdanju Kluba hrvatskih povratnika iz iseljeništva.

ORŠULIĆ, (VESELJKO) IVO, POL., M

Državljanin: SFRJ

Rođen: 5. 05. 1927., NOVO SELO, BOSANSKA GRADIŠKA, SFRJ

Prebivalište: NOVA GRADIŠKA, SFRJ

Boravak: STUTTGART, SR NJEMAČKA

PI: PUTOVNICU HE-644174 IZDAO 07. 08. 1776. HAMBURG, SFRJ

Zaposlen:  U WILH. JUL. TENFEL STUTTGART

Zanimanje: STOLAR

Mjere OUP-a: PRETRES (OSOBE, PRTLJAGE, PRIJEVOZNOG SREDSTVA), NADZOR I KONTROLA

Dopunski postupak: OBAVIJESTITI CENTAR SDS-a OSIJEK

Obavijestiti: CENTAR SDS-a OSIJEK

Telefon: 753219, MILANKO OREŠČANIN

Podnositelj prijedloga: CENAR SDS-a OSIJEK

Podnositelj zahtijeva: SSUO-ORG. JED. ZA OPERATIVNU ANALITIKU I DOKUMENTACIJU

Rok vođenja: 01. 11. 1985.

Evidencijski broj: 83009376

ORŠULIĆ, JAKOV, POL., M

Državljanin: SFRJ

Rođen: 1938., GORNJA DOLINA,  NOVO SELO, BOSANSKA GRADIŠKA, SFRJ

Prebivalište: WIEN, AUSTRIJA

Mjere OUP-a: PRETRES (OSOBE, PRTLJAGE, PRIJEVOZNOG SREDSTVA), ODUZIMANJE PUTNE ISPRAVE, NADZOR I KONTROLA

Obavijestiti: CENTAR SDS-a BANJA LUKA

Podnositelj prijedloga: CENTAR SDS-a BANJA LUKA

Podnositelj zahtjeva: SSUP-ORG. JED. ZA OPERATIVNU ANALITIKU I DOKUMENTACIJU

Rok vođenja: 01. 11. 1985.

Evidencijski broj: 76000315

0