Vijesti

ŽIVOT

ŽIVOT

Život je prilika, iskusi je.
Život je ljepota, divi joj se.
Život je san, učini ga stvarnim.
Život je izazov, suoči se s njim.
Život je zadatak, izvršavaj ga.
Život je igra, igraj je.
Život je dragocjen, njeguj ga.
Život je bogatstvo, čuvaj ga.
Život je ljubav, uživaj je.
Život je tajna, pronikni je.
Život je obećanje, ispuni ga.
Život je tuga, svladaj je.
Život je himna, pjevaj je.
Život je borba, prihvati je.
Život  je tragedija, suprotstavi joj se.
Život je avantura, usudi se.
Život je sreća, zasluži je.
Život je život, brani ga. 
 

Majka Tereza

0