Vijesti

Nova vrata na dolinskoj crkvi

Stolar, Mirko Petrović je na sebe preuzeo obvezu da će napraviti nova vrata na dolinskoj crkvi.  “Kostur”  prvog krila je gotov.


Privremena, skovana vrata od dasaka, bila su “kakva takva” zapreka petnaestak godina za neželjene  posjetitelje crkve.

Pri postavljanju montaži vrata  sudjelovao je i vlč. Pero Čolić bosanskogradiški i dolinski župnik.

Nova četverokrilna vrata su se dobro uklopila u postojeće “stare” štokove i “nadsvjetlo”.

 

Nakon postavljanja vrata, načinjena je slika za uspomenu. Nova vrata su došli vidjeti i Dolinci koji žive u Dolini.

0