Vijesti

Asfaltirane dionice puta kroz sela

ASFALTIRANE DIONICE PUTA KROZ NOVO SELO I GORNJU DOLINU

Odlazak na groblje u Donjoj Dolini je zgoda da se obiđe i imanje u selima. Tako se i ja uputih nakon sv. mise sa svojima članovima obitelji u Novo Selo.

Put od Gornje Doline prema Novom Selu je neobično dobro poravnat kao i onaj makadamski od Grede do Gornje Doline kojim smo prošli. Doskora, čim ssmo prešli most na šlisu, kod bivše gostionice “Divna” asfalt na cesti i sve tako prema Jazmaku do Jurine kuće, a do Ante – Tunje Vidića, prema gornjem kraju sela.

Posjetimo se: dionica puta od Gornje Doline do škole u Novom Selu je bila asfaltirana, međutim, taj asfalt su tenkovi i druge teška prijevozna sredstva razrovali i uništili, tako da se je moralo pristupiti ponovnom asfaltiranju.

Sada se sjećam kako sam 5. ožujka ove godine, slučajno, na banjalučkoj televiziji, u jednoj informativnoj emisiji o Bos. Gradiški, čuo da je (Bosanska) Gradiška u svom budžetu za ovu godinu predvidjela oko 500.000 KM za održavanje i uređenje nekategoriziranih putova na području te općine, a polovica od toga, tj. 250.000 KM će se izdvojiti za asfaltiranje puta Dolina Greda Novo Selo. I evo, nisu to bila predizborna obećanja, nego, za divno čudo – istina.

I makadamski put tzv. Crni put, od Jurine kuće do asfalta u Jaružanima Lamincima je poravnat i uvaljan što navodi na zaključak da će se i on asfaltirati.

Takvo je bilo, zatečeno stanje, u nedjelju 31. listopada, a već sutradan su nastavljeni poslovi na asfaltiranju puta od Grede prema Gornjoj Dolini, kako smo ga mi zvali “ničiji put”, jer mještani sela Greda i Kozinci nisu za tu dionicu puta htjeli čuti da se asfaltira, a samodoprinos Dolinaca nije bio dovoljan za njegovo, tada skupo asfaltiranje. Sada će nam rodni kraj biti još bliži.

 

0