Članak

DONJA DOLINA (Popis pučanstva 1929. godine)

Ponovit ću ono što sam u prošlom broju “Suze” napisao: “Kako u osobnoj knjižnici posjedujem popis pučanstva za Novo Selo, Gornju Dolinu i Donju Dolinu i to za 1929. i 1948. godinu, odlučio sam da u narednim brojevima «Suze dolinske» objavljujemo te popise pučanstva, kao vjerodostojne dokumente toga vremenu o broj stanovnika u našim selima.

Od p. Damira Šokića sam za ovaj “posao” dobio potporu i zaključili smo da će ovako široko dostupan popis pučanstva omogućiti brojnim Dolincima, a poglavito onima koji su davno odselili iz dolinskih sela da istražuju svoje «korijene» i da ih što bolje načine svoja rodoslovlja”.

U prošlom broju “Suze” je objavljen Popis pučanstva iz 1929. godine za Novo Selo, a u ovom broju objavljujemo za selo

DONJA DOLINA  (Popis pučanstva 1929. godine)

1. VINKO BANOVIĆ rođ. 1884, supruga DELFINA 1890., sinovi PETAR

1905. , FERDO 1912. (poginuo u II. sv. ratu kao hrvatski vojnik), IVAN

191 9., MIRKO 1923., MARKO 1926. i kći MANDA 1922. god.

2. ANTO BANOVIĆ rođ. 1895. god., supruga REZA 1891., sinovi ILIJA  1919., ANTO 1924., i IVO 1927., kćeri PAVA 1912. ANA 1914. i JAGA  1920. god.

3. ANTO (Grge) ČEGRLJ rođ.. 1904., majka JANJA 1884., supruga  MILKA 1905., sin MIRKO 1929. (?) KAJA 1917. god. 

4.  LUKA ČEGRLJ rođ. 1907. (Ubijen 1945. god. kod kuće), supruga KATICA 1908. i kći MARIJA 1927. god.

5. MARKO ČEGRLJ rođ. 1900., majka JELA 1870., supruga MANDA  1901., kćeri ANKA 1921., MILKA 1924. i sin MIJO 1928. god.

6. MILAN ČEGRLJ rođ. 1886., supruga KAJA 1888., sin VLADO 1919. i pastorak STIPO 1911. GOD.

7. NIKOLA (Ante) ČEGRLJ rođ. 1884. i supruga MANDA 1886. god.

 8 STIPAN (Antuna) ČEGRLJ rođ. 1880., supruga JAGA 1892., sinovi  ANTO 1920. (strijeljan 1945. god. u Slav. Brodu) i IVO 1922., kćeri:  KATA 1923., MANDA 1926. i MARA 1929. god.

 9, IVAN (Mije) ĆORKOVIĆ rođ. 1888., supruga JANJA (r. Tomić) 1889., sinovi STIPO 1914., ILIJA 1923. (poginuo u II. sv. ratu), kćeri  JELENA 1921, i KATA 1925. god.

10. IVO (Ante) ĆORKOVIĆ rođ. 1883. (ubijen pod kraj II. sv. rata kod rijeke Mature), supruga MARA 1894., sinovi ILIJA 1923., MIRKO 1925. i ALOJZ 1929., kćeri JULA 1908., JELENA 1913., MILKA 1918., JANJA 1920., ANKA 1921. i ANĐA 1927. god.

11. MIRKO (Mate) ĆORKOVIĆ rođ. 1896., supruga MILKA 1897. SINOVI   MATO 1924. i ANTO 1928., kćeri: LJUBA 1920., MARA 1922., MANDA 1924. i JELENA 1927. god.

12. MATO (Mije) ĆORKOVIĆ rođ. 1902., majka KATA (r. Vilić) 1871.,  supruga MANDA (r. Vidić) 1914., sinovi MIJO 1927., LJUPKO 1929.  (umrli kao djeca 1932. god.) i MIRKO 1935. (umro 2009.), kćeri: ANKA 1931., JULKA 1938., KATA 1941. i JANJA 1945. god.

13. PAVA DULIĆ rođ. 1878., kćeri ANKA 1911. i ROZIKA 1915., sin FERDO 1912. god.

14. URŠULA DŽAIĆ (r. Belina) rođ. 1889. i sin JAKOV 1907. (poginuo u II. sv. Ratu)

15. STANKO GRGIĆ rođ. 1883., supruga MARA 1883., sinovi: MATO 1906., MIRKO 1913., LUKA 1916. i IVAN 1922. (sva četvorica poginula u II. sv. ratu)

16. VINKO GRGIĆ rođ. 1909. (Ubijen 1948. godine u Zenici), majka MARA   1870., sestra MANDA 1907. i brat BRANKO 1912. god.

17. IVO GUBIĆ rođ. 1891., supruga MARA 1902. sinovi LUKA

18. MANDA GUBIĆ rođ. 1875., sin ANTO 1905. (Ubijen1945. god. kod kuće), snaha ANĐA 1909., unuk FILIP 1929. god. 

19. PAVLE GUBIĆ rođ. 1987. (Ubijen 1945. god. kod kuće), supruga PAVA 1898., kćeri: MARA 1917., JULKA 1920., LJUBA 1921., JELENA 1925. i   sin ANTO 1924. god. (Poginuo u ratu).

 20. MANDA IVIČIĆ rođ. 1869. god.

21. IVO ŠOKIĆ rođ. 1896. god., supruga LUCIJA 1896. sinovi VINKO 1921. i ILIJA 1924., kćeri: MARIJA 1915., LJUBA 1917., JELENA 1927. i ANKA 1929. god.

22. MIJO JAKARIĆ  rođ. 1894., supruga JANJA 1893., kći MARA 1920. i sin ILIJA 1923. god. (RUŽA 1912. i IVO 1913.)

23. STIPO JAKARIĆ rođ. 1902. supruga KATA 1902., kći JELENA 1922. i sin IVO 1925. god.

24. IVO JUREŠIĆ rođ, 1880. brat MARIJAN 1902. (Ubijen 1945. god. kod kuće), snaha MILKA 1893., sestra KAJA 1894, kći JELENA 1914., sin LUKA, sinI VO 1919. (MIJO 1929. i VINKO 1914.)

25. ILIJA JUREŠIĆ rođ. 1872., supruga JANJA 1872., sinovi: IVO 1904., ILIJA 1906. i STIPO 1912., kćeri MILKA 1910. i NEVENKA 1916. god.

26. LUKA JUREŠIĆ rođ. 1893., supruga SOFIJA 1895. i sin ANTO 1919. god. (Ubijen u Bos. Mačkovcu 1945. god.)

 27. LUKA JUREŠIĆ rođ. 1886., supruga ANA 1888. sinovi: IVO1906., MILE 1910., MARKO 1916., ANTO 1920., SLAVKO 1923., BLAGOJA 1928., kći MARA 1909.snaha MARICA 1909. god.

28. ILIJA KNEŽEVIĆ rođ. 1887. , supruga RUŽA 1888., sin IVO 1907., kćeri MARA 1911. i JULA  1915.

29. IVO KNEŽEVIĆ rođ. 873., supruga JANJA 1875. sinovi  FILIP 1904. I MARIJAN 1908. (Obojica poginuli u II. sv. ratu) snaha MANDA 1908. unuka TEREZIJA 1927. i unuk MATO 1929. god.

30. ILIJA (Filipa) KNEŽEVIĆ rođ. 1835., sin MATO 1871., unuk MIJO 1906., unuke MARA 1906. i JELA 1902 i praunuka JANJA 1902. god.

31. IVAN (Mije) KNEŽEVIĆ rođ. 1891., supruga MANDA 1892. kći ANKA 1923. (PETAR 1902.)

32. FILIP (Mije) FILIP 1888., supruga VERA 1886., sinovi: MIJO 1921., IVO 1922., ILIJA 1927., kćeri KATA. i ANA 1924. god.

33. FILIP (Filipa) KNEŽEVIĆ rođ. 1845. supruga KATA 1845., snaha RUŽA 1888., unuci ADAM 1909., FERDO 1914. i unuka KATA 1912. god.

34. LUKA KNEŽEVIĆ rođ. 1902. , majka RUŽA 1870., braća: FILIP1904., MIJO 1905., JANDRIJA 1906., MARTIN 1909., sestre MARA 1916., i ANKA 1918., supruga JULKA 1904., snaha ANKA 1907. sinovi ANTO 1925., STIPO 1927., IVO 1929., kći JELENA 1923. god.

35. MATO (Ante) KNEŽEVIĆ1885., supruga ANKA 1885., sin VINKO 1905., snaha KATA 1909., unuci VLADIMIR 1927. i ILIJA 1928. god.

36. ANTO KOVAČEVIĆ rođ. 1878. , supruga JULA 1880., kćeri JULA 1915. i NADA 1920. god.

37. ANTO (Mije) KOVAČEVIĆ rođ. 1900. supruga JULKA 1900., baba KATA BARUŠIĆ 1870., kćeri: JANJA 1920., KATA 1923., MARICA 1924., JELENA 1926. i sin STIPAN 1929. god.

38. FLORIJAN KOVAČEVIĆ rođ. 1896. (Ubijen 1945. god. kod kuće) supruga TERA 1894., kći JELENA 1922., sinovi MILOVAN – MILE 1924. i BLAGOJA 1927. god.

39. PAVLE KOVAČEVIĆ rođen 1895., supruga JULA 1897., majka RUŽA 1849., sin FERDO 1919., kćeri FINA 1920., MIRA 1923. i jelena 1926. god.

40. LUKA KOVAČEVIĆ rođen 1880., supruga EVA 1883., kćeri JANJA 1909. i MILKA 1920., sinovi MIRKO 1914. i NIKOLA 1923. god. (Poginuo u ratu).

41. MIJO KOVAČEVIĆ rođ. 1894. (Ubijen kod kuće 1945. god.), majka RUŽA 1840., supruga KATA 1897., sinovi ILIJA 1919. i SLAVKO 1924. (Poginuo u ratu), kćeri LJUBA 1920. (Ubijena kod kuće 1945. god.) i ANKA 1925. god.

42. MATO (Mije) KOVAČEVIĆ rođ. 1895., supruga KATA 1891. sin MIJO 1920 i STIPO 1924 (Poginuo 1943. god.) , kći LJUBA 1929. god.

43. MATO (Ante) KOVAČEVIĆ rođ. 1876., supruga JANJA 1874. sin MATO 1906. (Ubijen u Srbiji 1948. god.) snaha MARA 1906., kći KAJA 1909., sinovi IVICA 1911. i ANTO 1917. god.

44. VINKO KOVAČEVIĆ rođ. 1886. god., majka JULA 1869., supruga ŠIMICA 1887., sinovi: IVAN 1904., MARIJAN 1905. (Poginuo u ratu), VINKO 1908., STIPAN 1912., MARKO 1913., FERDO 1915., snaha JANJA 1906., unuci ANTO 1926. i VLADIMIR 1929. god.

45. VINKO LAGUNDŽIJA rođ. 1900., supruga ANKA 1899., kćeri MILKA 1922. i DRAGICA 1926. god.

46. IVAN (Ivana) MARINOVIĆ rođ. 1895., supruga KATA 1893., kćeri LJUBA 1920., ANKA 1923. i MANDA 1926., sinovi LUKA 1924. (Poginuo u ratu) i VLADO 1929. god.

47. IVO (Mate) MARINOVIĆ rođ. 1872., sinovi VINKO 1097. i BRANKO 1912. god. (Ubijen kod kuće 1943. god.)

48. ILIJA MARINOVIĆ rođ. 1876., supruga JULA 1875., din PAVO 1908., snaha JANJA 1909., unuka JULA 1928. i unuk 1929. god.

49. MATO MARINOVIĆ rođ. 1893., supruga ANA 1894., kćeri MILKA 1924., BLAŽENA 1926. i JELENA 1922., sinovi FRANJO 1919. i MARKO 1927. god.

50. MIJO (Mate) MARINOVIĆ rođen 1880., supruga RUŽA 1886., baba MARA 1870., kćeri KATA 1914. , DRAGINA 1925., sinovi MIJO 1918. i JOZO 1922. god. (Ubijen 1945. god. U Vrbju). 

51. ANTO ORŠULIĆ rođ. 1882. god.

52. GIZELA (Mate) PETROVIĆ rođ. 1886., sinovi MIJO 1919. i LUKA 1914. god.

53. ILIJA (Ante) PETROVIĆ rođ. 1883., supruga KATA 1872. god.

54. MATO (Ilije) PETROVIĆ rođ. 1897. (Ubijen u Vrbju 1948. god. od strane KNOJ-a), supruga LJUBA 1897., sinovi ILIJA 1921. i IVO 1925. god. (Poginuo u ratu).

55. MATO (Ante) PETROVIĆ rođ. 1883., supruga JELICA 1885., sinovi IVO 1906. i KARLO 1914. god.

56. MIJO PETROVIĆ, rođ. 1868., supruga JANJA 1880., sinovi DRAGUTIN 1902. i MIRKO 1905., snaha KATA 1904. god.

57. KATA (Mate) PETROVIĆ rođ. 1870., kći JANJA 1888., ununke MANDA 1912. i KATA 1915. god.

58. STIPAN PETROVIĆ rođ. 1902., majka JELA 1884., supruga KATA 1901., sinovi MIRKO 1921. (Poginuo u ratu), VINKO 1926., JAKOV 1929. i kći JANJA 1922. god.

59. IVO STOJAKOVIĆ rođ. 1860., supruga ANA 1863. god.

60. KARLO STOJAKOVIĆ rođ. 1904., supruga JELICA 1903. i sin MIRKO 1927. god.

61. LJUBA (Dragutina) STOJAKOVIĆ rođ. 1904., LJUBA 1911., djever STIPO 1915. i sin JANDRIJA 1928. god.

62. MIJO (Stipe) STOJAKOVIĆ rođ. 1900., majka KAJA 1865., supruga ANKA 1900., sinovi LUKA 1922. i VLADIMIR 1929., kćeri JULA 1923. i JANJA 1924. god.

63. PAVLE (Nikole) STOJAKOVIĆ rođ. 1886. god., supruga MANDA 1889., sinovi MIJO 1906. i FERDO 1921., kćeri MILKA 1910. i MARA 1925. god.

64. FABIJAN STIPANČEVIĆ rođ. 1888. (Ubijen 1945. god. kod kuće), supruga MARA 1887., sinovi IVAN 1909. i VINKO 1911. (Ubijen 1945. god. nedaleko od kuće u Donjem polju), kćeri MANDA 1914. i JAGA 1923. god.

65. LUKA (Pavla) ŠOKIĆ rođ. 1863., supruga MANDA 1971., kći MANDA 1895. god.

66. FERDO ŠOKIĆ rođ. 1893., supruga EVA 1897., sinovi PAVO 1920., IVO 1925. (Poginuo u ratu), DRAGOMIR 1927., kćeri LJUBA 1922. i ANKA 1924. god.

67. ANTO (Marko) ŠOKIĆ rođ, 1892., supruga JANJA 1893., brat MATO 1907., sinovi: ANTO 1919., DRAGOJA 1923., ŽELJKO 1924. (Poginuo u ratu), TOMISLAV 1925,, kćeri LJUBA 1921. i DRAGINJA 1923. god.

68. ĐURO ŠOKIĆ rođ. 1884. supruga KATA 1894., sinovi: STIPO 1912., BRANKO 1914., NIKOLA 1919. (Poginuo u ratu), SLAVKO 1924., kćeri TERA 1923. i RUŽA 1929. god.

69. LUKA (Nikole) ŠOKIĆ rođ. 1876., supruga MARA 1876., sinovi: IVO 1911., MIJO 1904., PETAR 1906. i VINKO 1913. god.

70. MARA (Nikole) ŠOKIĆ rođ. 1885., sin MARKO 1909., kćeri JULKA 1911. i KATA 1919. god.

71. MIJO ŠOKIĆ rođ. 1854., sin IVAN 1886. (Ubijen 1943. god. kod kuće), snaha PAVA 1889., unučad: ANKA 1912., BORISLAV 1913., MILKA 1914., DANICA 1919., LEPA 1920. i RUDOLF 1924. god.

72. MATO (Filipa) ŠOKIĆ rođ. 1908. i sestra DRAGICA 1913. god.

MIRKO ŠOKIĆ, rođ. 1901., supruga PAVKA 1904., sin MIRKO 1925. i kći MARA 1929. god.

73. PAVO ŠOKIĆ rođ. 1889. god, supruga JULA 1887., sinovi VINKO 1913. (Ubijen 1943. god. kod kuće), JOZO 1921. (Ubijen 1945. god. kod Našica pri povlačenju) i LUKA 1924., kćeri: MANDA 1912., URŠULA 1914. i JELENA 1928. god.

74. ILIJA TERZIĆ rođ. 1897., supruga JULA 1889., sinovi MIRKO 1921. i MATO 1925. i kći MANDA 1923. god.

75. JELA (Ante) TERZIĆ rođ. 1882., sin MARTIN 1909., kćeri DRAGINJA 1911. i PAVA 1914. god.

76. MARKO TERZIĆ 1904. (Ubijen u II sv. ratu), otac MARKO 1864. majka ANĐA 1875., supruga ANKA 1902., kći MARA 1922. i sin MATO 1924. god.

77. MIJO (Ivana) TERZIĆ rođen 1895. god. (Ubijen 1945. god. kod kuće), supruga RUŽA 1894, god.

78. FILIP (Ive) TERZIĆ rođ. 1901. (Ubijen 1945. god. kod kuće), majka MANDA 1872., supruga MANDA 1901. i kći KATA 1928. god.

79. ANTO (Stipe) TOMIĆ rođ. 1906., majka MANDA 1885., supruga MANDA 1905., sestre MARA 1912., LJUBA 1914., KAJ 1916. sin STIPO 1924. i kći JELA 1927. god.

80. LUKA TOMIĆrođ. 1904. (Ubijen 1945. god. kod kuće), majka PAVA 1876., baba MARA 1850., supruga MANDA 1902., brat MARKO 1907., snaha MARA 1907., sestra MARA 1910., sinovi VINKO 1922., MIRKO 1926., kći JULKA 1924., TEREZIJA 1929., sinovac STIPO 1929. god.

81. ILIJA TUTIĆ rođ. 1865., supruga RUŽA 1886., sinovi MATO 1904. i FABIJAN 1917. i kći KATA 1907. god.

82. BLAGOJA VUJIĆ rođ. 1902. (Ubijen kod kuće 1945. god.), supruga PAVA 1904., kći MANDA 1925. i sin MATO 1927. god.

83. IVAN VUJIĆ rođ. 1884., sinovi MILE 1911., KARLO 1920. (Poginuo u ratu) i VINKO 1921. i kći JELENA 1919. god.

84. LUKA (Mile) VUJIĆ rođ. 1892., majka MARA 1861. supruga KATA 1901., sinovi STEFAN 1921, VLADO., JOZO 1926., IVAN 1929. i kći MARA 1924. god.

85. FILIP VUJIĆ rođ. 186., supruga MARA 1896., snaha JANJA 1885., unuka PAVA 1924., unuci FILIP 1918. i ILIJA 1922. god.  (Oboica poginula u ratu).

86. LUKA VIDIĆ rođ. 1888., supruga BLAZINA 1886.., kćer MARA 1911. i MANDA 1911., sinovi LUKA 1923. (Poginuo u ratu), VINKO 1925. i IVO 1927. god.

( OPASKA: Naseljeno mjesto Donja Dolina je prigodom popisa pučanstva 1929. godine imalo 86 hrvatskih kuća i 28 srpskih, koje nisu o ovom popisu obuhvaćene. Tekst pisan kosim slovima je dopisao priređivač)

0