Članak

NOVO SELO Popis pučanstva 1929. godine

Poodavno sam dobio od uče Stipe, Stipe Oršulića iz Supetra na otoku Braču pismo koje počinje slijedećim riječima:

“Micane, kao i ti, često razmišljam o našim selima pa mi pade na pamet da ne bi bilo pošteno pustiti zaboravu  sve one generacije naših starih koji su živjeli u dolinskim selima a o njima ima pisanih tragova ili su nam još  u sjećanju. Neki su od njih u svoje vrijeme imali značajnu ulogu za razvoj naših sela..
Na osnovu moje dosežnosti pamćenja, ja ih svrsta u 4 redoslijeda, u četiri vremenska razdoblja  življenja i njihovog djelovanja za boljitak njihovog i našeg sela:
-stare, koji su već svi pomrli,
-srednje, od kojih su samo poneki još živi,
-kasnije, skoro su još svi živi(moja generacija) i
– mlađe, koji su svi živi (tvoja generacija), ali zbog rata svi su iseljeni.»Uz pismo je dostavio i popis određenih osoba, međutim ja sam se vratio puno dalje u prošlost. Kako u osobnoj knjižnici posjedujem popis pučanstva za Novo Selo, Gornju Dolinu  i Donju Dolinu i to za 1929. i 1948. godinu, odlučio sam  da u narednim brojevima «Suze dolinske» objavljujemo te popise pučanstva, kao vjerodostojne dokumente toga vremenu o broj stanovnika u našim selima, a za ono što je učo  Stipa pripremio, nikada neće biti kasno.Od p. Damira sam za ovaj posao dobio potporu i zaključili smo da će ovako široko dostupan popis pučanstva omogućiti brojnim Dolincima, a poglavito onima koji su davno odselili iz dolinskih sela  da istražuju svoje «korijene» i da ih što bolje sačine svoja rodoslovlja.

 U ovom broju Suze” objavljujemo: 

NOVO SELO Popis pučanstva 1929. godine

1. ILIJA BUDIĆ, rođ. 1897. god., supruga ANA 1901. , sin BOGDAN 1919., sin PAVLE 1923., sin SLAVKO 1926. i kći LJUBICA 1923. god.

2. STIPAN BUDIĆ, rođ. 1912. god i brat VLAJKO 1913. god.

3. JANJA DAKIĆ supruga pok. ĐURE rođena 1889. god., sin ADAM 1910., sin  FRANJO 1914.( nije se vrtio iz rata), kći JAGA 1920., i kći JELA 1824. god.

4. FRANJO DAKIĆ rođ. 1883. god., supruga JULA 1887., sin MIRKO 1909., sin  LJUBKO 1920. .( nije se vrtio iz rata), DAMLJAN 1924., kći JELA., kći EVA i  kći KAJA 1923. god.

5. STIPO DAKIĆ rođ. 1894. god., supruga MARA 1899. , sin LUKA 1919, sin  ANTO 1928., kći KATA 1921., kći MANDA 1923, kći JELA 1926. i majka MARA 1859. god.

6. STIPO JURIĆ rođ. 1902. god., supruga MANDA 1894., kći LJUBA 1921. i sin SLAVKO 1927. god.

7. FILIP JURIĆ rođ. 1898. god., supruga ANA 1892., sin MARKO 1912., kći KAJA 1914., sin VESELJKO 1920. i sin MATO 1926. god.( nije se vrtio iz rata).

8. MIJO JURIĆ rođ. 1894. god., supruga KAJA 1897., kći RUŽA 1920., sin IVO  1922. ( nije se vrtio iz rata), i kći  MANDA  1926. god.

9. JANJA JURIŠIĆ, rođ. 1889. god., sin MATO 1908., sin VINKO 1912., sin  FERDO 1920., kći JAGA 1911., MANDA 1915. i kći MARA 1927. god.

10. PAVA KNEŽEVIĆ rođ. 1879. god., sin MARIJAN 1912., kći MANDA 1914. i kći MARA 1917. god.

11. STIPO KNEŽEVIĆ rođ. 1849. god., supruga MARA 1871., sin FLORIJAN 1904., snaha MARA 1901., unuka PAVA 1921., unuka MILKA 1924., i unuka RUŽA. god.

12. JOZO KNEŽEVIĆ rođ. 1887. god., supruga KAJA 1888., kći TERA 1915. i kći  ANA 1921. god.

13. JULA KNEŽEVIĆ rođ. 1874. god., sin Ilija 1907.,  snaha ANA 1905., kći JAGA 1925. i SLAVKO 1927. god.

14. NIKOLA KNEŽEVIĆ rođ. 1873. god., supruga ANA 1873., sin VINKO 1 1903., snaha JANJA 1903., sin LATKO 1907. (Ubijen u Novom Selu tijekom  II. svjetskog rata), kći JAGA 1911. i unuk SLAVKO 1927. god.

15. JANJA KNEŽEVIĆ rođ. 1869. god., sin IVO 1902., snaha KATA 1902., kći JAGA 1911.,  kći KAJA 1914., unuka DAMJAN 1925., i unuka ANA 1928. god.

16. LUKA KNEŽEVIĆ rođ. 1900. god.  Ubijen u Novom Selu tijekom   II. svjetskog rata), supruga LJUBA 1901., sin DAMJAN 1921., sin IVO 1927., kći  MILKA 1919. i kći TINA 1927. god.

17. VINKO /Ante/ KNEŽEVI  rođ. 1899. god. (Ubijen u Novom Selu tijekom II. svjetskog rata),  supruga MARA  1889. (poginula u Bos. Gradišci od avio-bombe), sina ADAM 1927., kći KATA 1923., kći RUŽA 1928. i JAGA 1913. god.

18. ANTO KNEŽEVIĆ rođ. 1873. god., supruga KATA 1884., sin PAVLE 1908., kći ANA 1911., /te   LATKO 1910., JANJA 1913., i  EVA 1915. god. /

19. IVO KNEŽEVIĆ rođ. 1903. god., supruga MANDA 1903., kći JANJA 1923. i kći JELA 1925. god.  (kći Milka 1930., sin Željko 1936., i sin Marko 1942. god.)

20. MIJO KNEŽEVIĆ rođ. 1869. god., supruga MARA  1869., kći JULA 1907. i sin STIPO 1912. god. (Nije se vratio iz rata).

21. PEJO KNEŽEVIĆ, rođ. 1897. god. (Nije se vratio iz rata)., supruga KATA 1893., sn.  JAGA  r. Vonić 1911. god.

22. LOVRO KOVAČEVIĆ, rođ. 1887. god. (Ubijen u Donjem Varošu u tijeku II. svjetskog rata), supruga MARA 1988., sin KARLO 1910. (Ubijen u Donjem  Varošu u tijeku II. svjetskog rata), sin JOZO 1912., sin ILIJA 1919., sin MARKO 1922. (Nije se vrtio iz rata), sin PETAR 1927. i kći JELKA 1914. godine.

23. ILIJA /Pavla/ KOVAČEVIĆ rođ. 1887. god., supruga KATA 1891. sin STIPAN 1913., sin IVO 1921. i kći MANDA 1918. god.

24. ILIJA /Mate/ ILIJA rođ. 1892. god. (Potkovan otjeran u Kozaru za vrijeme II.svjetskog rata gdje je i ubijen), supruga JANJA 1887., sin ŽELJKO 1923., (ubije u Samoboru 1945. god.), sin VLADO 1926. i kći ANA 198. god.

25. MATO KOVAČEVIĆ pok. Ive rođ. 1864. god., supruga KATA 1894., sin  ABIJAN 1910., sin Mirko 1919.(nije se vratio iz rata), kći PAVA  1909., kći TERA 1915., sin Ivo 1903., unuka Ana 1921. i unuka Anđa 1928. god.

26. MIJO KOVAČEVIĆ  rođ. 1901. god., supruga ZORKA 1899., sin PAVLE 1927., kći  TERA  1918., PAVA 1921., i kći  JANJA 1924. god.

27. PEJO KOVAČEVIĆ rođ. 1865. god., supruga JANJA 1864., sin MATO 1902., snaha STANA 1907. i sin MIRKO 1915. god. ( nije se vratio iz rata).

28. MATO KOVAČEVIĆ pok. Ante rođ. 1879. god., supruga JELA 1887., sin STIPO 1907., sin MIJO 1911., MARKO 1915., PEJO 1923., ( nije se vratio iz  rata). kći MARA 1912., kći JULA 1916. i kći EVA 1920. god.

29. MIJO LAGUNDŽIJA rođ. 1901. god. (Ubijen u Kozincima 1945. god.) supruga PAVA 1907. , brat LUKA 1905., snaha ANA 1905., brat MATO 1918. (nije se vratio iz rata), kći JULA 1926. i kći JAGA 1918. god.

30. MATO MATKOVIĆ rođ. 1881. god., supruga  RUŽA 1887. i kći TERA 1914.god.

31. KUZMAN MATKOVIĆ rođ. 887. god., supruga MANDA 1889., kći  JANJA 1912., kći TERA 1914., kći KAJA 1910. i kći ANA 1923. god.

32. ILIJA MATKOVIĆ  rođ. 1859. god., supruga KATA 1959., sin FILIP 1900.,snaha KATA 1900-. Unuk FLORIJAN 1926., unuka JAGA 1923. i unuka MILKA 1928. god.

33. IVO MATKOVIĆ rođ. 1889. god., supruga RUŽA 1889., sin LUKA 1912.,(ubijen u Novom Selu 1945. god.) BOGDAN 1923., sin ILIJA 1925.,kći ANA 1914., kći JANJA 1916., kći MARA 1917., kći PAVA 1910. i kći TERA 1918. god.

34. ANĐA MATKOVIĆ rođ. 1889. god., sin VINKO 1909. i kći LJUBICA 1917.god.

35. MATO MATKOVIĆ rođ. 1854. god., supruga MARA 1854., sin ADAM 1889.(Ubijen u Kozincima 1945. god.)  snaha MARA 1889., unuk MATO 1913., unuk FERDO 1919., unuk KUZMAN 1922., unuk STIPO 1925. i unuka ANA 1928. god.

36. KATA  MATKOVIĆ  rođ. 1889. god., sin IVO 1909., sin VINKO 1919., kći ANA 1921. i kći DRAGICA 1924. god.

37. MATO /Ilije/ MATKOVIĆ  rođ. 1898. god.,  supruga JULA 1896., sin LJUBKO 1922.,/nije se vrtio iz rata/ sin VLADO 1923., /Nije se vratio iz rata/,  sin SLAVKO  1928., kći DRAGICA 1925., barat ILIJA 1913, brat FILIP 1916., /Ubijen u Kozincima 1945. god./ sestra MARA 1910. god.

38. JAKOV MATKOVIĆ rođ. 1897. god., supruga LJUBA 1896., sin DRAGUTIN 1919. i kći RUŽA 1915. god.

39. STIPO MATKOVIĆ rođ. 1884. god., supruga KATA 1885., sin MARIJAN 1921., sin ANTO 1926 (nije se vratio iz rata), kći MANDA 1911. i kći MILKA 1913.god.

40. MARKO MATIJAŠEVIĆ rođ. 1902. god., supruga JULA., sin JAKOV 1928.,brat STIPO 1913. i majka KATA 1889. god.

41. RUŽA MUSIĆ supruga  pok. Luke rođ. 1864. god., sin LUKA 1894., snaha ANA  1901., unuka BRANKO 1919. (nije se vrtio iz rata), unuka KATA 1923.i unuka DRAGICA 1925. god. 

42. JAKOV MUSIĆ rođ. 1887. god., supruga JANJA 1884., sin IVO 1909., sin MARTIN 1913. (nije se vratio iz rata), kći ANA 1908. i kći MARA 1912. god.

43. MARIJAN MUSIĆ  rođ. 1890. god., supruga JELA 1889., sin ANTO 1920., (nije se vratio iz rata) , sin VINKO 1915. (strijeljan u Samoboru 1945.), kći JAGA 1912., kći PAVA 1914., ŠIMICA 1919. i TERA 1923. god.

44. STIPO ORŠULIĆ rođ. 1878. god., supruga KAJA 1882., sin ILIJA 1906., sin FILIP 1913. i STIPO 1916. god.

45. VESELKO ORŠULIĆ rođ. 1899. god., supruga ANĐA r Knežević 1903., kći JAGA  1922., sin MATO 1923. god. (poginuo u ratu 1943.), sin IVO 1926.,  kći JAGA  1928.. god., sin DOBROSLAV- Slavko 1938, sin LJUBOSLAV – Ljupko 1931., sin  MIJO 1934., sin ANTO 1941. i kći KAJA  1945

46. VINKO ORŠULIĆ, rođ. 1902., supruga ANA  1901., majka KATA 1875., brat PAVLE 1904., snaha KATA (supruga Pavla) 1906., unuk MIJO 1928.,brat LATKO 1907., snaha ANA 1913., kći MILKA 1922., sin ILIJA 1926., kći JANJA 1928.  i snaha RUŽA.

47. MIJO ORŠULIĆ rođ. 1893. god., supruga JELA 1889., sin IVO 1913. /nije se vratio iz rata/, FERDO 1915. /nije se vratio iz rata/  i kći MARA 1919. GOD.

48. PEJO ORŠULIĆ rođ. 1900. god., supruga TERA 1901. i kći LJUBICA 1920. god.

49. STIPO ORŠULIĆ rođ. 1896. god. supruga JELA 1892., sin MIRKO 1922. (nije se vratio iz rata) , KĆI  MARA 1924. i sinovac ANTO – VERIN 1909. god. (poginuo u Novom Selu 1945.).

50. ANA ORŠULIĆ udova pok. MATE rođ. 1863. god., sin JOSO 1903., (poginuo u Novom Selu 1945.). sin  MARKO 1905., (poginuo u Novom Selu 1945.).  sin  MATO 1910., snaha MANDA 1901. i unuk LUKA  1928. god.

51. IVO (Mate) ORŠULIĆ  rođ. 1900. god., supruga JULA 1905., sin DANIJEL 1925. , sin ALOJZIJE 1928., kći TEREZIJA 1930.,  sin ANTO 1935.,  kći  FINKA 1938. i kći ANĐELKA 1942. god.

52. ILIJA (Mate) ORŠULIĆ, rođ. 1896. god. i supruga KATA 1901. god.

53. VINKO ORŠULIĆ rođ. 1902. god., supruga RUŽA r.  Kovačević 1906., sin DAMJAN  1927.  (ubijen u Novom Selu 1945. god.), sin STIPO 1935., kći MANDA  1930.,  sin  MIRKO 1943. i  sin ZVONKO 1945. god.

54. DELFA ORŠULIĆ rođ. 1876. god., sin MARIJAN 1905. /Nije se vratio iz rata/,  sin LJUBOJA 1905., sin PAVLE /M/ 1910 i snaha TERA 1907. god.

55. MARKO STIPANČEVIĆ  rođ. 1902. god., supruga KATA  1901. god., sin LJUPKO 1923., sin DAMLJAN 1926., kći MARA 1932. i kći JELA 1936. god.

56. MARKO STIPANČEVIĆ rođ. 1876. god., supruga ANA 1871. god., kći PAVA 1910., kći JAGA 1912., kći ANA. i kći  TERA 1920. god.

57. JELA ŠOKIĆ rođ.  1869. god., kći DRAGINJA  1900. i kći SOFIJA 1901.god.

58. MANDA ŠOKIĆ rođ.  1862. god., sin LUKA rođ. 1897. god., snaha TERA 1891., unuk MILE 1920.,  unuka MANDA  1922., unuk PAVLE 1924., unuka MILKA 1926. unuka ANTO 1928. i  DRAGOJA KNEŽEVIĆ 1912. god.

59. MATO VIDIĆ rođ. 1900. god. /Ubijen  u Novom Selu 1945. god./, supruga JANJA 1892. god., sin MIJO  1924. /Nije se vratio iz rata/, sin STIPO 1925.  i sin ADAM  1928. god.

60. VINKO /Mije/ VIDIĆ rođ.  1895. god., supruga 1900., kći ANA 1922., kći MARA 1926., sin PAVLE 1930., kći MANDA 1933. i  kći JELENA 1927. god.

61. ANTO /Mije/ VIDIĆ  rođ. 1902. god., supruga  KAJA r. Vonić 1906. kći JAGA 1926., sin MARIJAN 1932., sin MILIVOJ  1935. i sin ANĐELKO 1939.god.

62. LUKA VIDIĆ rođ. 1892. godine, supruga PAVA 1892., kći  KAJA 1913.,kći PAVKA 1923., sin JANKO 1924., sin LAJKO 1926. i kći LJUBA 1928.god.

63. MARA VIDIĆ rođ. 1889. god., kći JAGA 1911., PEJO  1913.  i kći MILKA 1919. god.

64. MATO VIDIĆ rođ. 1889. god., supruga FRANJKA 1892., sin MARIJAN. /Nije se vratio iz rata/, sin IVO 1919. i sin MARTIN 1924. god.  /Strijeljan 1945. godine u Samoboru /.

65. IVO VIDIĆ rođ. 1899. god, supruga MARA 1900., kći ANA 1919., kći JULA 1923., kći JELA 1926. i sin MATO 1928. god.

66. ILIJA VONIĆ rođ. 1864. god., sin MIJO 1899., sin IVO 1905., snaha  JELA (supruga Mije) 1899., snaha ANA (supruga Ive), unuk STIPO 1922., unuk ANTO 1926.,  unuka ANA 1927. i  unuk VINKO 1928.

67. MATO VONIĆ  rođ. 1904. god. i supruga LJUBA 1907. god.

68. ANTO VONIĆ rođ. 1889. god. i supruga KATA 1889. god.

69. VINKO VONIĆ rođ. 1897. god.

70. MATO VONIĆ rođ. 1872. god., supruga MANDA rođ. 1872. i sin ANTO 1908. god.

71. LUKA VONIĆ rođ. 1879. god. i supruga PAVA 1889. god.

72. ANTO VONIĆ rođ. 1893. god., supruga VERKA r Oršulić  1893., kći MARA 1919., kći   ANA 1923. i JULA 1927. god.

73. MARA VONIĆ rođ. 1889. god., sin MARKO 1918., kći KAJA 1913., kći JULA 1915. i kći TERA 1916. god.

74. LJUBOJA VONIĆ rođ. 1900. god., majka JELA 1863., supruga  ANA 1899.,kći JANJA 1919., kći  MARA 1923., kći LJUBA  1927. i sestra PAVA 1916.god.

75. ZORKA VONIĆ rođ. 1885. god., sin MARIJAN 1909. god. /Nije se vratio iz rata/ i kći LJUBA 1921. god.

76. ANTO VONIĆ rođ. 1896. god. supruga KATA 1897., sin NIKOLA 1919., sin ILIJA 1921., sin MIRKO 1922. i  sin IVO  1926. god.

77. ĐURO VONIĆ rođ. 1901. god.  supruga JELA  1905.,  sin DANE 1926., kći  MILKA  1927. i DRAGOJA JAKARIĆ 1914. god.

78. FILIP VONIĆ, rođ. 1904. god. i supruga ANĐA rođ. 1909. god.

79. VINKO VONIĆ rođ. 1897. god., supruga MANDA r. Vujić 1899., sin PETAR – Pejo 1919., sin MATO 1924., sin MIJO – Mićo 1923., sin IVO – Ivka 1926., kći JELA  1927., kći MARA  1928., sin RAJKO 1928. i snaha  RUŽA 1906. god.

80. IVO VONIĆ  rođ.  1891. god., supruga JANJA  1899.,  kći  MARA 1917.,  kći MANDA 1919., kći TERA 1922. i sin DAMJAN 1927. god.

81. ILIJA VONIĆ rođ. 1906. god. /Nije se vratio iz rata/, supruga MARA 1909. i ILIJA 1912. god.

 

0