Vijesti

FR. IVAN MARIJA TOMIĆ

FR. IVAN MARIJA TOMIĆ OP POLOŽIO PRVE ZAVJETE U REDU BRAĆE PROPOVJEDNIKA

U Dubrovniku, 20. kolovoza 2011., na spomendan sv. Bernarda, u prioralnom samostanu sv. Dominika u Dubrovniku, nakon završenog novicijata, osmorica dotadašnjih novaka položili su u ruke provincijala Hrvatske dominikanske provincije fr. Ante Gavrića prve ili jednostavne zavjete u Redu braće propovjednika. Jedan od zavjetovanika bio je i naš Dolinac, fr. Ivan Marija Tomić.

Obred zavjetovanja i euharistijsko slavlje, pred okupljenom rodbinom prijateljima i gostima, predvodio je fr. Anto Gavrić. Slavlje je započelo procesijom prema oltaru u kojoj su bili zavjetovanici praćeni svojim učiteljem, fr. Ivom Plenkovićem, i drugim svećenicima. Nakon Službe Riječi započeo je obred redovničkog zavjetovanja prostracijom tj. prostiranjem pristupnika ispred oltara u obliku križa i traženjem milosrđa Božjeg i provincijalovog.

Na temelju evanđeoskog izvješća o pozivu prvih učenika, provincijal je u propovjedi govorio o pozivu koji Krist nastavlja upućivati mladićima današnjice, u raznim okolnostima i situacijama, kao i osmorici braće novaka koji su čuli taj poziv u vrlo različitim sredinama i životnim okolnostima te odlučili nasljedovati Krista po uzoru svetog Dominika. Učenici, a i svi koji odgovore na taj Kristov poziv, ostavljaju sve: i roditelje, vlast, novac, odriču se karijere i žele slijediti Krista. Zavjeti posluha, čistoće i siromaštva u potpunoj su suprotnosti s vrednotama današnjega svijeta, te su proročki znak, znak budućega života koji Bog obećava svakome čovjeku.

Polažući zavjete u ruke brata provincijala i obećavajući posluh Bogu, Bl. Djevici Mariji, sv. Dominiku i provincijalu koji predstavlja Učitelja Reda, zavjetovanik fr. Ivan Marija Tomić je, kao i ostali zavjetovanici, stavio svoj život u ruke braće, u ruke Provincije i u ruke Reda iskazujući svoju spremnost sudjelovati u poslanju Reda u službi Crkve. Pri tom im je svima uzor sveti Dominik. Taj svetac je bio čovjek duboke vjere, molitve, srca, razbora, čovjek koji je volio Crkvu, duboko pobožan prema Djevici Mariji, koja je Kraljica Reda propovjednika. Dominik je bio poslušan i događajima u kojima je iščitavao izričaj Božje volje. Provincijal je pozvao braću zavjetovanike da imaju na umu poziv koji im je Krist uputio i svoj odgovor, izrečen u slobodi, da ga nasljeduju te da svoj život otvaraju poslanju Reda u kojem po polaganju zavjeta već počinju sudjelovati. Vjernost zavjetima i poslanju svjedočanstvo je o Bogu koji daje obećanja svome narodu, i koji ostaje vjeran u ljubavi do kraja.

Nakon propovijedi uslijedio je niz upita i odgovora kojima su zavjetovanici potvrdili snažnije jedinstvo s Kristom i Crkvom, apostolski način života na način svetog Dominika te zajednički život, vjernost profesiji evanđeoskih savjeta, gorljivost u molitvi, privrženost učenju, postojanost u propovijedanju i ustrajnost u samostanskom opsluživanju, a sve na slavu Božju i spasenje svoje i svijeta.

Kod samoga čina redovničkog zavjetovanja svaki je novak pojedinačno pristupio provincijalu te na koljenima, stavivši svoje sklopljene ruke u provincijalove ruke, na Knjizi konstitucija i naredbi braće Reda propovjednika, položio zavjete izgovarajući riječi jednostavne profesije na tri godine. Zatim je provincijal svakom zavjetovaniku dao cjelov mira kojim se označava veza posluha i zajedništva te primanje u Red. Uslijedio je blagoslov redovničkog habita. Po završetku euharistije i zajedničkog fotografiranja slavlje je nastavljeno u samostanskoj blagovaonici.

Da podsjetimo, fr. Ivan Marija Tomić OP, sin je pok. Luke Tomić i Marine rođ. Kičić, iz Donje Doline. Rođen je 24. listopada 1984., a s obitelji je od 2006. živio u Gornjim Bogićevcima. Nakon završene Opće gimnazije u Novoj Gradiški, 2004. je upisao Pravni fakultet u Zagrebu. Neko vrijeme prije završetka istoga ušao je prvo u postulaturu, a zatim 28. rujna 2010. u novicijat u Redu propovjednika tj. dominikanskom redu. Novicijat je vrijeme kušnje u kojem novak posvećuje svoje vrijeme razmišljanju o svom pozivu, uči i promatra život braće unutar reda, te uči pravila i duhovnost Reda. Fr. Ivan Marija Tomić je usporedo s tim učio i za preostale ispite na Pravnom fakultetu na kojemu je 6. lipnja 2011. uspješno i diplomirao te stekao akademsku titulu diplomiranog pravnika.

U cilju daljnje formacije i ostvarenja svećeničkog poziva, u srpnju je upisao Katolički bogoslovni fakultet na kojem će nastaviti svoje daljnje obrazovanje.

P.S. U ime svih Dolinaca diljem svijeta iskrene čestitke fr. Ivanu Marija Tomić.

Fr. Ivan Marija Tomić sa majkom Marinom i bratom Emanuelom

0