Članak

GORNJA DOLINA (Popis pučanstva 1929. godine)

Ponovit ću ono što sam u prošlim brojevima “Suze” napisao: “Kako u osobnoj knjižnici posjedujem popis pučanstva za Novo Selo, Gornju Dolinu i Donju Dolinu i to za 1929. i 1948. godinu, odlučio sam da u narednim brojevima «Suze dolinske» objavljujemo te popise pučanstva, kao vjerodostojne dokumente toga vremenu o broj stanovnika u našim selima.

Od p. Damira Šokića sam za ovaj “posao” dobio potporu i zaključili smo da će ovako široko dostupan popis pučanstva omogućiti brojnim Dolincima, a poglavito onima koji su davno odselili iz dolinskih sela da istražuju svoje «korijene» i da ih što bolje načine svoja rodoslovlja”.
U prošlom broju “Suze” je objavljen Popis pučanstva iz 1929. godine za Donju Dolinu, a u ovom broju objavljujemo za selo

GORNJA DOLINA (Popis pučanstva 1929. godine)

1. ANTO BUDIĆ rođ. 1872, supruga RUŽA 1890., sinovi MATO 1902. , VINKO 1905. , IVO 1925., STIPAN 1928., MARKO 1926. i kćeri RUŽA 1917. i ANA 1914. god.

2 MIJO BUDIĆ rođ. 1874. god., supruga TERA 1890., sinovi FILIP 1902., ILIJA 1905., i ADAM 1929., kćeri JELA 1906. JAGA 1908. i JANJA 1928. god.

3 ALOJZIJA BUDIĆ rođ. 1893., supruga JANJA 1894., sinovi PAVLE 1922. i ANTE 1927. god.

4. ILIJA BUJDO rođ. 1860. supruga MANDA 1870. sin ILIJA 1911., kćeri KAJA 1905. i MILKA 1925. god.

5. MATO DAKIĆ rođ. 1877., supruga MARA 1880., sinovi IVO 1906., VINKO 1912., MATO 1915 i BOJAN 1928 kći JANJA 1910. god.

6. ANTO GODIĆ rođ. 1893., supruga JELA 1885., sin VINKO 1906. i ILIJA 1913. /Ubijen u Lamincima kod Markova mlina/ i kćeri JANJA 1907., JAGA 1921 i MARA 1924. god.

7. IVO GOGIĆ rođ. 1904., supruga JANJA 1900., kćeri LJUBA 1922. i MANDA 1926. god.

8 . ANTO JURIŠIĆ rođ. 1900., ANA 1894., ILIJA 1906. i FILIP 1920. (Nisu se vratili iz rata.) kćeri: KAJA 1907., PAVA 1912. i MANDA 1923. god.

9, IVO (Ilije) JURIŠIĆ rođ. 1895., supruga JAGA 1899., sin MIRKO 1920., ( poginuo u II. sv. ratu) , kćeri PAVA 1923, i MARA 1928. god.

10. ILIJA JURIŠIĆ rođ. 1903. , supruga JANJA 1890., sinovi LJUBOJA 1907., STIPO 1909. i ALOJZ 1929., i kći RUŽA 1908. god. /Odveden s mlina na Savi i ubijen/.

11. IVO JURIŠIĆ rođ. 1890., supruga MARA 1892., kćeri: JANJA 1913., MANDA 1917. i sin IVO 1927. god.

12. MATO JURIŠIĆ rođ. 1860., supruga MARA 1890., , kćeri: JELA 1909., i TERA 1920. god.

13. MARKO JURIŠIĆ rođ. 1896., supruga MILKA 1899., majka EVA 1870. i kćeri ANKA 1926. i JELENA 1929. god.

14. ILIJA JURIŠIĆ rođ. 1894. supruga KATA 1890. god.

15. STIPO JURIŠIĆ rođ. 1889., supruga JELA 1894., sinovi: VINKO 1919., (Poginula u II. sv.ratu) PAVO 1924., MARIJAN 1928. i kći ANA 1922. god.

16. STIPO /Ilije/ JURIŠIĆ rođ. 1895. supruga FRANJKA 1899 kći EVA 1919., MILKA 1921., ANA 1923. i sinovi MARKO 1925 i LUKA 1927. god.

17. VINKO JURIĆ rođ. 1906., MARA 1890. MARICA 1900. i IVO 1909. god.

18. IVO KALIZAN rođ. 1890., supruga SOFIJA 1904., sin ANTO 1926. god.

19 . MARKO KALIZAN rođ. 1896. , otac JANDRIJA 1860. , supruga JELA 1895., kćeri: JANJA 1919., MARA 1921., KAJA 1927., i sin MIRKO 1925. god. ( Poginuo u ratu) .

20. MATO KALIZAN rođ. 1883., supruga ANA 189., kćeri: MILKA 1923., JELA 1926., i sinovi: VINKO 1925. god. (Ubijen u Podgradcima) . ILIJA 1914. i IVO 1919. god.

21. STIPO KALIZAN rođ. 1895. god., supruga ZLATIJA 1898. sinovi FILIP 1920., i JOCO 1923., kćeri: LJUBA 1924., REZA 1926., MARA 1929. god.

22. ANA KNEŽEVIĆ rođ. 1890., sinovi MARIJAN 1909. i ILIJA 1922. god. i kći MARA 1929. god.

23. ANTO /Marka/ KNEŽEVIĆ rođ. 1877. majka MANDA 1845., kćeri JAGA 1922. i JAGA 1912., sinovi: MATO 1914., BRANKO 1923., BOJAN 1924. /Poginuli u ratu/ MIJO 1909. god.

24. ANTO /Stipe/ KNEŽEVIĆ rođ, 1889. supruga JELA 1890. , sinovi MILE 1909., JANKO 1911., PEJO 1914. kćeri MARA 1914., RUŽA 1915. i JANJA 1913. god.

25. FILIP KNEŽEVIĆ supruga TERA kćeri MILKA JULA i JAGA, sinovi: FILIP 1916., i PAVLE 1924., god. /Nisu se vratili iz rata/ .

26. ILIJA KNEŽEVIĆrođ. 1890., supruga KATA 1891. i sinovi IVO 191. i MATO 1920. god. (Nisu se v ratili iz rata.)

27. MARA KNEŽEVIĆ Antina rođ. 1867. god.

28. MARKO KNEŽEVIĆ rođ. 1902. , supruga MARA 1903., sin ILIJA 1924., kćeri LJUBAA 1920., ANA 1926. i MANDA 1928. god

29. MATO KNEŽEVIĆ rođ. 875., supruga JAGA 1890., kćeri JAGA 1909. i SOFIJA 1912., sin ADAM 1920. god. (Poginuo u II. sv. ratu kod Požege)

30. PAVLE KNEŽEVIĆ rođ. 1894., supruga ANA 1894. sinovi FERDO 1921., (Poginuo u II. svjetskom ratu) IVAN 1923., SLAVKO 1930. kćeri DRAGINA 1919. i REZA 1925. god.

31. PEJO KNEŽEVIĆ rođ. 1895., supruga PAVA 1895. kćeri MANDA 1927. i REZA, i sin ILIJA 1924. god. (Poginuo u II. svjetskom ratu)

32. RUŽA KNEŽEVIĆ 1890., sinovi: MARIJAN 1911., LAJKO 1913. i MILE 1918. god.

33. ANTO KOVAČEVIĆ rođ. 1882. supruga PAVA 1890., sin ILIJA1909., kćeriJANJA 1917, SOFIJA 1918., MILKA 1921., MANDA 1924. i JULA 1929. god.

34. IVO KOVAČEVIĆ rođ. 1885. , supruga MANDA 1890., kči JUSTA 1913 sin VINKO 1917. god . (Poginuo u II. svjetskom ratu)

35. JANJA KOVAČEVIĆ supruga TADIJE 1897., sinovi MATO 1922., FRANJO 1924. (Poginli u II. svjetskom ratu) i VLADO 1926., kćeri JAGA 1912., MILKA 1916. i RUŽA 1923. god.

36. MIJO KOVAČEVIĆ rođ. 1895. , supruga MARA 1900., kćeri MILKA1921. i ANA 1924. i MATO 1880. god.

37. BOGDAN KOČIĆ rođ. 1880. supruga SOFIJA 1890., sinovi MARKO 1913. (Poginuo u II. svjetskom ratu) i STIPO 1923. , kćeri: JULA 1919., KATA 1921¸. ANA 1923. i MILKA 1926. god.

38. MARIJAN KOČIĆ rođ. 1899. supruga JAGA 1900, SOFIJA 1907. i JULA 1870. god.

39. MATO KONJETIČ rođen 1873., supruga JANJA 1874., sinovi STIPO 1904., VINKO 1910. i PEJO 1906. (Poginuo u II. svjetskom ratu) kćeri MARA 1905., ANA 1912. i ANKA 1920. god.

40. IVO (Marka) LAGUNDŽIJA rođen 1870., supruga KATA 1880., kći JULA 1909. god.

41. IVO (Luke) LAGUNDŽIJA rođ. 1876., supruga SOFIJA 1876., sinovi MARIJAN 1912. i MATO 1920.. kćeri JAGA 1909. MILKA 1913., JANA 1918. i MANDA 1924. god.

42. ILIJA LAGUNDŽIJA rođ. 1905., supruga MARA 1903, kćeri LJUBA 1927., ANA 1929. i KATA 1929. god.

43. KATA LAGUNDŽIJA rođ. 1860., kći JANJA 1897. god.

44. VINKO MARKOVIĆ rođ. 1887. god., supruga MARA 1892., kćeri: KAJA 1913., ANA 1916., JANJA 1920. i REZA 1924. god.

45. STIPO MATIJAŠEVIĆ rođ. 1892., supruga SOFIJA 1890., kćeri KAJA 1912. i JANJA 1929., sinovi MATO 1912. i ILIJA 1924. god. (Poginuo u II. svjetskom ratu)

46. ANTO MATKOVIĆ rođ. 1875., supruga JELENA 1892., kći EVA 1924., i sin MARTIN 1917. god. (Poginuo u ratu) .

47. ILIJA MATKOVIĆ rođ. 1877., supruga JULA 1860. sin PAVLE 1929. (Poginuo u II. svjetskom ratu) i kćeri: ANA 1884., KAJA 1911. i JULA 1921. god.

48. KARLO (Stipe) MATKOVIĆ rođ. 1908., (Poginuo u II. svjetskom ratu) supruga JANJA 1910. god.

49. STEVO MATKOVIĆ rođ. 1893., supruga ANA 1899., kćeri MARA 1919., JANJA 1927. i REZA 1929., sin MIRKO 1923. god. (Poginuo u II. svjetskom ratu)

50. ILIJA MIKLIĆ rođen 1892., supruga SOFIJA 1892., kćeri KATA 1912., i LJUBA 1928., sinovi STIPO 1920. i ANTO 1922. god. (Poginuo u II. svjetskom ratu)

51  LUKA MIKLIĆ rođ. 1877. god. JULA 1890., TERA 1895, kćeri: JANJA 1908.MANDA 1912., PAVA 1919., MILKA 1924., ANA 1913. i JELA 1917., sinovi JANKO 1911. i MIRKO 1914. god.

52. MIJO MIKLIĆ rođ. 1895., supruga MARIJA 1900. i kći JAGA 1928. god.

53. MIJO (Mije) MUSIĆ rođ. 1884., supruga DRAGINJA 1889., sinovi MIJO 1917., (Poginuo u II. svjetskom ratu) i STIPO 1923., kćeri: MARA 1912., SOFIJA 1914. i KATA 1917. god.

54. MIJO (Luke) MUSIĆ rođ. 1895. sinovi ILIJA 1905. i IVO 1925., kćeri: MANDA 1921., ANA 1927. i JAGA 1928. god.

55. JULA (Mate) ORŠULIĆ rođ. 1886., , sinovi ANTO 1906. i MIRKO 1917., kćeri: JANJA 1907., MARA 1912. i JAGA 1916. god.

56. MILIVOJ (Jose) ORŠULIĆ, rođ. 1889., supruga MANDA 1893., VINKO 1919. god.

57. ANTO STIPANČEVIĆ rođ. 1880., kći MANDA 1878., sinovi. MATO 1919., FILIP 1921. (Poginuli u II. svjetskom ratu) ILIJA 1905., VINKO 1907., MARIJAN 1912. i LAJKO 1914., kćeri: JELA 1910., KATA 1907 i JANJA 1924. god.

58. IVO STIPANČEVIĆ rođ. 1898., supruga JANJA 1895., sinovi MARKO 1919. i ADAM 1923. god.

59. MIJO STIPANČEVIĆ rođ. 1880., sin ILIJA 1913., kćeri. RUŽA 1909., PAVA 1910. i RUŽA 1915. god.

60. ILIJA ŠOKIĆ rođ. 1897., majka BELTA 1856. supruga JOZEFINA 1895. kći ANA 1926. i sinovi KARLO 1921. i JOZO 1924. god. (Poginuli u II. svjetskom ratu)

61. MANDA ŠOKIĆ rođ. 1880.i sin VINKO 1909. god.

62. MATO (Jose) ŠOKIĆ rođ. 1894., (Poginuo u II. svjetskom ratu) MARA 1880., supruga ANA 1895., sin ANTO 1926. (Poginuo u II. svjetskom ratu) i , kći TERA 1907. god.

63. LATKO TUTIĆ rođ. 1887. god., supruga SOFIJA 1887., majka MARA 1870., sinovi MIJO 1910., JOSO 1913., ANTO 1918. (Poginuo u II. svjetskom ratu) FRANJO 1922. i FERDO 1923., kćeri PAVKA 1912., DELFA 1924. i SOFIJAA 1925. god.

64. IVO TUTIĆ rođ. 1885. , supruga MARA 1883., sinovi ILIJA 1913. (Poginuo u II. svjetskom ratu) LAJKO 1916 . i IVO 1925. , kćeri GINA 1919. i BLAŽINJA 1920. god.

65. PETAR STOJAKOVIĆ sin Mije i Mande rođ. 1891., supruga JULKA 1895., kći TEREZIJA 1917. i sin PETAR 1923. god.

66. VINKO VIDIĆ rođ. 1901., (Poginuo u II. svjetskom ratu) supruga KATA 1899., sinovi FILIP 1921., (Poginuo u II. svjetskom ratu) IVO 1928., VESELKO 1925., kći JANJA 1929. god.

67. ILIJA VIDIĆ rođ, 1878., supruga JANJA 1880., sinovi: ANTO 1903., (Poginuo u II. svjetskom ratu) i FERDO 1919., kćeri CVIJETA 1909., ANA 1907., MARA 1913. i JELENA 1929. god.

68. MIRKO VIDIĆ rođ. 1900. supruga JELA 1905., kći LJUBICA 1928. god.

69.  PAVLE VIDIĆ rođ. 1898., supruga KATA 1904., sinovi ILIJA 1907., MARKO 1923., TERA Terzić 1919. god.

70.  ALOJZ VONIĆ rođ. 1885., supruga KATA 1884., sin ILIJA 1914.kćeri MARA 1911. i JULA 1917. god.

71. ANTO (Ilije) VONIĆ rođ. 1887., supruga ANA 1902. sinovi MARKO 1926. i MIRKO 1928., kćer JAGA 1923. god.

72. ANTO (Ive) VONIĆ rođ. 1900. (Nije se vratio iz rata) , supruga ANA 1898. sin IVO 1923. (Ubijen u tjeku rata) , kćeri LJUBA 1925. i JELENA 1927. god.

73. IVO VONIĆ rođ. 1878., supruga NA 1878., sinovi VINKO 1901., ANTO 1904., (Nisu se vratili iz rata) i DRAGOJA 1907., kćeri ANA 1919. i DRAGICA 1918. god.

74. IVŠA VONIĆ rođ. 1844., FRANJO 1882., MARIJAN 1888., BOŽO 1897., JAGA 1897., JELENA 1896., JELENA 1895., LJUBICA 1896., ILIJA 1913., ANA 1918., JAGICA 1920., MARKAN 1922., MILKA 1928., LATKO 1928. (Nije se vratio iz rata) i ANTO 1924. god.

75. ILIJA VONIĆ rođ. 1897., supruga RUŽA 1892 sinovi MATO 1920. i BOGDAN, 1924. god. (Ubijeni u tjeku rata)

76. JANKO (Pavla) VONIĆ 1895. mjaka BETA 1865., supruga MILKA 1899., kći MILKA 1906. i sinovi PAVLE 1924. i MIRKO 1929. god.

77. JELA (Ive) VONIĆ rođen 1885. god. sinovi VINKO 1904., MIJO 1906., (Ubijen u tjeku rata) i MIRKO 1912., kćeri JANJA 1909., JULA 1909., ANA 1909. i PAVA 1913. god.

78. JOZO VONIĆ rođ. 1902. i supruga JULA 1904. god.

79. LAJKO VONIĆ rođ. 1905., majka RUŽA 1865., supruga PAVA 1909., ANA 1911. i FABIJAN 1911. god.

80. LUKA VONIĆ rođ. 1887., supruga JELA 1893., , sinovi ADAM 1921., (Ubijen u tjeku rata) i MARIJAN 1926., kćier ANA 1919., RUŽA 1924., i MANDA 1929. god.

81. MATO VONIĆ rođ. 1860., supruga KATA 1865., sin MIJO 1903. god.

82. RUŽA VONIĆ rođ. 1880., kći MARA 1905. i sinovi MATO 1912., ANTO 1907. i VINKO 1916. god.

83. STIPO (Ivše) VONIĆ rođ. 1878., supruga ANA 1884. i kći MARA 1903. god.

84. STIPO (Pav la) VONIĆ rođ. 1880., supruga PAVLIJA 1880., sinovi PAVLE 1907., JANKO 1909., (Odveden iz m,lina u Bos. Gradišci i ubijen) IVO 1911., ILIJA 1912., STIPAN 1927. i MATO 1929. kćeri PAVA 1908. i JAGA 1909. god.

85. STIPO VONIĆ rođ. 1890. (Ubijen u tjeku rata) , supruga MARA 1899., sin BRANKO 1923. (Ubijen u tjeku rata) i MIRKO 1925. god.

0