Vijesti

Naši Akademci – Ivan Tomić

Ivan_Tomic  sin  pok. Luke Tomić i Marine rođ. Kičić, iz Donje Doline. Rođen je 24. listopada 1984. godine u Bosanskoj Gradišci. Vrijeme do 31. kolovoza 1993. god. provodi u Donjoj Dolini, a zbog ratnih okolnosti, posredstvom Crvenog križa prelazi s ocem, majkom i bratom u Hrvatsku, u Š umetlicu gdje ostaje do 2003. godine  kada se sele u prognaničko naselje u Kovačevcu.  Od 2006. godine, žive u Gornjim Bogićivcima gdje su izgradili obiteljsku kuću.

Započetu Osnovnu školu u Donjoj Dolini nastavlja i završava u Cerniku, a  Opću gimnaziju u Novoj Gradiški. Nakon završene Opće gimnazije, 2004. godine je upisao Pravni fakultet u Zagrebu. Neko vrijeme prije završetka istoga, ušao je prvo u postulaturu, a zatim 28. rujna 2010. god., u novicijat u Redu propovjednika tj. dominikanskom redu. Novicijat je vrijeme kušnje u kojem novak posvećuje svoje vrijeme razmišljanju o svom pozivu, uči i promatra život braće unutar reda, te uči pravila i duhovnost Reda.
U znak pobožnosti prema Blaženoj djevici Mariji, Ivan svome imenu dodaje i ime Marija.
Fr. Ivan Marija Tomić je usporedo s tim učio i za preostale ispite na Pravnom fakultetu na kojemu je 6. lipnja 2011.godine uspješno i diplomirao te stekao akademsku titulu DIPLOMIRANOG PRAVNIKA.
Po završetku novicijata, 20.kolovoza 2011. god. položio je privremene zavjete na tri godine.

U cilju daljnje formacije i ostvarenja svećeničkog poziva, u srpnju iste godine  upisao je filozofsko-teološki smjer na Katoličkom bogoslovnom fakultetu  u Zagrebu na kojem nastavlja svoje daljnje obrazovanje. Trenutno je student 2. godine na navedenom fakultetu. Živi u dominikanskom samostanu Kraljice svete krunice u Zagrebu.

0