Vijesti

Naši Akademci – Natalija Vonić

Natalija

Natalija Vonić

rođena 24. travnja 1985. godine u Bosanskoj Gradiški, kćer Dobrice i Ivanke rođ. Kalizan.

Prve tri godine svoga života provodi u Novom Selu, pa se s roditeljima seli u Novsku, gdje živi sve do početka rata. Godine 1991. odlaze u Austriju.

Nakon završene osnovne i srednje škole (ekonomski smjer) u Donjoj Austriji, godine 2005. upisuje bakalaureat na Sveučilištu u Beču, smjer pismeno i usmeno prevođenje za njemački, bosanski/hrvatski/srpski i engleski jezik. Po završetku istog nastavlja s masterskim studijem na istom fakultetu (isti smjer), diplomira 2013. godine i steče akademsku titulu Master of Arts.

Od 2007. godine radi u prevoditeljskom uredu u Beču.

0