Vijesti

Hrvatsko pjevačko društvo “Posavac”

ODRŽAN SASTANAK INICIJATIVNOG ODBORA  ZA ODRŽAVANJE OBNOVITELJSKE KUPŠ TINE HPD POSAVAC U BOS. GRADIŠ KI

U Bosanskoj Gradišci je u ponedjeljak, 24. lipnja  održan sastanak Inicijativnog odbora, kao prethodnica održavanja obnoviteljske Skupštine Hrvatskog pjevačkog društva Posavac Bosanska Gradiška, u kripti Župno-pastoralnog vijeća župe sv. Rok, u nazočnosti bosanskogradišog župnika p. Tomislava Topića, koji je kazao kako će za rad ovoga Društva ustupiti prostor  ali pružiti i drugu svekoliku pomoć.

 Uz spomenutog župnika sastanku su nazočili inicijatori ovoga sastanka gospođe Ljiljana Došen i Petra Miklavčić iz Bos. Gradiške, Pavo Topalović i Zlatko Karlović i Nove Topole te iz Hrvatske  Miroslava Sušilo iz Kutine i Milorad Oršulić Mican iz Okučana.

       Prije održavanja ovoga sastanka obavljeni su brojni razgovori s dužnosnicima Banjolučke biskupije, predstavnicima gradske uprave Bos. Gradiška, a gđa Došen je nazočila i Okruglom stolu u organizaciji dopredsjednika RS-a Josipa Jerkovića na temu: Hrvati u RS O(p)stanak u Banja Luci.

       Društvo se obnavlja u cilju okupljanja mladih, ali i starijih osoba radi promicanja, razvitka i unapređenja čuvanja izvornih običaja hrvatskog puka na području općine Bos. Gradiška.

Društvo će poticati i promicati sve oblike glazbe, posebice zborskog pjevanja i vokalnog izražavanja kroz razne oblike glazbenih i glazbeno scenskih formi u svrhu razvijanja kulturno umjetničkog amaterizma, baviti se izdavačkom  djelatnošću (izdavanje časopisa, godišnjaka, knjiga i dr.), ostvarivanje suradnje sa srodnim Udrugama u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, razvijanje programa međunarodne suradnje i sl.

HPD nastavlja tradiciju HPD Posavac koje je osnovano 1900. godine  u Bos. Gradišci, a  s radom je prestalo završetkom Drugog svjetskog rata.  Kao glavni osnivač ovog Društva navodi se  Mirko pl. Đurkovečki iz Windhorsta (kasnije Nova Topola) poduzetnik i zastupnik u Bosanskom saboru, a prvi njegov predsjednik bio je ljekarnik Stjepan pl. Varjačić. Vrijedno je spomenutu kako je  HPD je u sklopu proslave tisućuobljetnice hrvatskog kraljevstva  i dvadesetpete obljetnice postojanja i rada 1926. god., izgradilo Spomenik hrvatskim velikanima na trgu kralja Tomislava ispred katoličke crkve. Djelo je to kipara Ivana Eckerta visoko 6 m u kojem su ugrađena četiri medaljona hrvatskih velikana, koje je izradio  kipara Brune Diamant:  Kralja Tomislava, Matije Gupca, Petra Zrinskog i Josipa Jurja  Strossmayera.

SPOMENIK HRVATSKIM VELIKANIMA DEVASTIRAN MINULOG RATA ISPRED KATOLIČKE CRKVE

Na dan 30. listopada 1932. godine  blagoslovljen je i otvoren Hrvatski dom u vlasništvu HPD Posavac koji. je izgrađen u neposrednoj blizini katoliče crkve, zalaganjem članova Društva. Taj Dom je sada u vlasništvu grada Bos. Gradiška i tražit će se njegov povrat.

OTVARANJE HRVATSKOG DOMA 1932.

                                                                            pripremio: Mican

0