Članak

Suza Dolinska – Pozdravna Rijec

S U Z A   D O L I N S K A

GLASILO ŽUPE UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE

D O L I N A   B O S A N S K A

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije – Dolina, kod Bosanske Gradiške (Biskupija banjolučka), utemeljena je 1920. godine i obuhvaćala je slijedeća naselja na desnoj obali Save: Gornja Dolina, Donja Dolina, Novo Selo, Orubica i Proševica. Novoosnovana župa je bila posvećena Sv. Anti Padovanskom i tada je brojila 1.175 vjernika. Kroz svoju – ne tako dugu – povijest, župa Dolina je proživjela i preživjela brojne neprilike koje su se na poseban način odražavale na demografsku sliku župe. No, unatoč svim nedaćama župa, Dolina je 1991. godine imala 1.204. vjernika. Ratna zbivanja (1991. –1995.) i ljudska mržnja definitivno su uništili župu.

 

Protjerani sa pradjedovskih ognjišta, najveći broj župljana župe Dolina, svoj novi dom je našao na širem Novogradiškom području, zatim u zemljama Zapadne Europe pa i u prekooceanskim zemljama. U želji da se sjećanje na rodni kraj u Bosanskogradiškoj Posavini očuva svježim i s ciljem da povijesna zbivanja, iz dalje i bliže povijesti, koja se odnose na Dolinski kraj, budu zabilježena te na taj način od potpunog zaborava očuvana, pokrenuto je Glasilo župe Dolina Bosanska u izgnanstvu «SUZA DOLINSKA».

Sredinom lipnja 1996. godine iz tiska je izašao (umnožen kao rukopis) prvi broj župnog glasila, župe Uznesenja Blažene Djevice Marije – Dolina, pod nazivom «SUZA DOLINSKA».  Budući da se Glasilo uzdržava dobrovoljnim prilozima i donacijama, nije bilo moguće predvidjeti izlazak slijedećeg broja, pa je naznačeno da će «SUZA DOLINSKA» izlaziti povremeno. U to ratno i poratno vrijeme zaživjele su brojne «Zavičajne udruge» te pokrenuta razna «Glasila» prognanih i izbjeglih Hrvata iz različitih dijelova Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koji su bili pogođeni ratnim stradanjima. Nažalost, iz raznih razloga, te «Udruge» kao ni «Glasila» nisu bili duga vijeka. Najveći dio ih se ugasio za malo vremena. Tako se, nakon izlaženja prvog broja «SUZE DOLINSKE», s nevjericom iščekivao njezin drugi broj. No, bez obzira na redovite financijske poteškoće i zahvaljujući upornosti uredništva, susretljivosti i razumijevanju ekipe koja radi oko tehničkih  priprema i samog tiska, drugi broj «SUZE DOLINSKE», izašao je u listopadu 1996.  I tako je krenulo:

Br. 1. – Lipanj 1996.;

Br. 2. – Srpanj/Listopad 1996.

Br. 3. – Studeni/Prosinac 1996.

Br. 4. – Siječanj/Ožujak 1997.

Br. 5. – Ožujak/Lipanj 1997.

Br. 6. – Srpanj/Listopad 1997.

Br. 7. – Studeni/Prosinac 1997.

Br. 8. – Siječanj/Travanj 1998.

Br. 9. – Svibanj/Kolovoz 1998.

Br. 10. – Rujan/Prosinac 1998.

Br. 11. – Siječanj/Travanj 1999.

Br. 12. – Travanj/Kolovoz 1999.

Br. 13. – Rujan/Prosinac 1999.

Br. 14. – Siječanj/Travanj 2000.

Br. 15. – Travanj/Kolovoz 2000.

Br. 16. – Rujan/Prosinac 2000.

Br. 17. – Siječanj/Travanj 2001.

Br. 18. – Svibanj/Prosinac 2001.

Br. 19. – Siječanj/Prosinac 2002.

Br. 20. – Siječanj/Prosinac 2003.

 

Kroz proteklih osam godina izišlo je 20 brojeva «SUZE DOLINSKE», od čega je prvih 18 brojeva tiskano kao Glasilo župe Dolina Bosanska koje izlazi povremeno, dok su brojevi 19 i 20 izašli kao Godišnjak župe Dolina Bosanska.

S obzirom na raznovrstan i bogat sadržaj dosadašnjih brojeva «SUZE DOLINSKE», mogu se uočiti četiri velika tematska područja: Povijest i povijesne zanimljivosti, duhovne teme, etnografska baština i aktualnosti, koji su uglavnom pisani u nastavcima, iz broja u broj.

Iz područja Povijest i povijesne zanimljivosti – izdvajamo: Pretpovijesno arheološko nalazište Donja Dolina; Izvješća biskupa i bosanskih administratora o Dolinskom kraju iz 17. i 18. st.; Bosanska Gradiška i njena okolica u 19. i 20. st.; Popis žrtava Dolinskog kraja iz Drugog svjetskog rata 1941. – 1945. te poginulih i nestalih na «Križnom putu»; Da se ne zaboravi – popis ubijenih u Dolinskom kraju 1991. – 1995. itd.

Iz područja Duhovne teme izdvajamo: Put k blaženstvu Ivan Merz – apostol hrvatske mladeži i č. s. Jula Ivanišević i drinske mučenice; Misli o Bibliji ili Sv. Pismu; Bog kao ljubav;  Pogledi u krajeve srca; itd.

Iz područja Etnografska baština – izdvajamo: Narodna nošnja Dolinskog kraja; Narodne pjesme, priče i molitve sačuvane u usmenoj predaji Dolinskog kraja; Iz obiteljskih albuma – stare fotografije; Iz rječnika uče Stipe – rječnik starih i malo poznatih riječi iz Dolinskog kraja; Rodoslovlja dolinskih obitelji, itd.

Aktualnosti su najraznovrsnije područje i teško izdvojiti nešto od zbivanja koja su se dogodila u proteklih devet godina. Ipak spomenimo barem nešto: Izvješća sa hodočašća na sva misna slavlja koje je predvodio papa Ivan Pavao II. u R Hrvatskoj i R Bosni i  Hercegovini; Brojni razgovori s ljudima iz vjerskog i društvenog života; Razgovori s obiteljima iz Dolinskog kraja, koje su se nakon 1995. god. naselile na području R Hrvatske; Razgovori s obiteljima ili pojedincima koji su iz Doline odselili između 1945. i 1991. god.; Izvješća o Crkvenim i vjerskim te društvenim događanjima vezanim za Dolinski kraj; Popisi vjenčanih, rođenih i umrlih iz Dolinskog kraja od 1992. god.;  Objavljivanje literarnih radova; Predstavljanje i preporučivanje pojedinih knjiga koje, direktno ili indirektno, govore o Dolinskom kraju, itd.

Sa ovo nekoliko nabacanih tematskih cjelina ili naslova iz pojedinog područja nikako ne iscrpljuje sadržaje ispisanih stranica «SUZE DOLINSKE», nego tek daje naslutiti što se sve krije između korica njenih brojeva tiskanih u proteklih devet godina.

UREDNIŠTVO

0