Članak

OSAMDESETA OBLJETNICA ŽUPE DOLINA

Župa Dolina je osnovana dekretom biskupijskog ordinarijata Banjaluka, 3. svibnja 1920. god. a 30. svibnja iste godine, novoosnovanu župu preuzima prvi njezin župnik vlč. Ivan Martinović i slavi sv. misu na groblju Gradina u Donjoj Dolini.

Nakon mnogih molbi koje su upućivane na Biskupski ordinarijat u Banjaluku ova iz 1919. godine je urodila plodom. Ona glasi:

«Presvijetlom gospodinu fra Jozi Gariću, biskupu»

Mi katolici Gornje i Donje Doline ponizno molimo iza tolikih molba da nam se dade za osnutak nove župe za ova dva sela. Mi smo od crkve u Bosanskoj Gradišci udaljeni 17 klm. i to blatnim putevima i močvarama (te) danas ni stoti (vjernik) ne može svetkovati k misi. U nas je prošle godine množina svijeta umrla bez ispovijedi, množina ljudi nije mogla radi poplava obaviti ni godišnju ispovijed, a tako isto poteškoće su sa krštenjem, župnik ne može u školi katehezirati, jer vladina nagrada nedostaje ni za deset puta da dođe, a kamoli svake nedjelje. Koliko stoji truda i muke jednog od nas, da dva puta u godini s kolima odveze župski bir, ili radi bolesnika. Prije se nije moglo našoj molbi udovoljiti jer se crkva gradila (a i od naše strane za istu po mogućnosti doprinijeli a sada molimo da se obzir prenese i na nas). Danas to prestaje. Mi imamo 40 duluma zemlje za župnika, imamo mjesto za crkvu. Načinit ćemo i župski stan i ostalo, samo neka se dekret izda da imamo nešto u šakama da može crkveni odbor raditi za 200 kuća i preko 1000 duša.

(Radi toga opetujemo ponizno našu molbu jerbo nam se je veoma bojati da ova burna i ružna vremena za našu mladež da nam ne skrene zemlja naše svete vjere).

Ovaj broj pokazuje da će nova župa biti veća nego 40 drugih u Bosni i Hercegovini.

(Opetujemo ponizno potpisani vašu preponiznu molbu u ime cijelog naroda apelujemo našu molbu.)

Donja Dolina, dne 8. oktobra 1919.

U ime seljana:

Mato Petrović
Anto Knežević
Anto Kovačević
Mato Knežević, knez D.D.
Bogdan Kočić, knezG.D.»

Niti godinu od ovog povijesnog zapisa, dolinska sela će se odvojiti od svoje matične župe iz Bosanske Gradiške. Prije nego što se počela voditi kronika župe Donja Dolina upisano je pod naslovom AD PERPETUAM REI MEMORIAM!, što bi se hrvatskim jezikom reklo «Na vječni spomen».

«Dekretom preč. Biskupskog ordinarijata u Banjaluki od 03. V. 1920. broj 558, odcjepljuje se Gornja Dolina od svoje matice župe Bosanska Gradiška i osniva se nova župa DOLINA kojoj se utjelovljuju spomenuta dva sela. Prvim župnikom Doline imenuje se Ivan Martinović, bivši župnik Bosanskog Grahova, župnik Ivan Martinović dolazi i preuzimlje upravu spomenute župe na 30. maja 1920. i toga dneva (nedjelja) odsluži prvu župsku misu na Graoblju Gradina. Pošto pako u novoosnovanoj župi ne nađe kuće ni crkve to se rečeni župnik Ivan Martinovićnastani kod trgovca Josipa Džajića u Donjoj Dolini, a župske mise služi na groblju Gradina u kapelici. Tu kod trgovca Džajića stanovaše novi župnik juni, juli, august, septembar do 12. oktobra 1920; a hranio se u drugoj seoskoj kući u Donjoj Dolini – kroz to vrijeme. Početkom oktobra župnik Martinović sa crkvenim odborom kupiše u trgovca Dragutina Brkovića kuću u Gornjoj Dolini za 120.000 (stotinudvadeset hiljada kruna). U tu kuću uprtlja novi župnik 12. oktobra 1920. a sobu koja zapremaše svu istočnu kuću namijesti za kapelicu gdje (po dozvoli Ordinarijata) poče misiti svakodnevno i obavljati službu Božju nediljama i drugim svečanim danima uz sudjelovanje pučanstva nove župe. Isplatu kuće tek 15. maja 1921. privede kraju teško djelo novoosnovane župe pod patronatom sv. Antuna Padovanskog komu čast, hvala i slava uvieke! Amen.

Dolina, dne 30. oktobra 1921. godine.

Martinović Ivan, novi župnik.»

POPIS ŽUPNIKA, ODNOSNO UPRAVITELJA ŽUPE DOLINA OD NJENOG OSNIVANJA

1. Ivan Martinović, (1920.-1928.) župnik;

2. dr Nikola Bilogrivić (1928.-1929.) župnik

3. Petar Pajić (1929. studeni i prosinac) župnikov zamjenik;

4. Eugen Tvrtković (1930.-1937.) upravitelj župe;

5. Fra Anto Perković (1937.-1939.) župnik;

6. Fra Ognjen Idžotić (1939.-1944.) župnik;

7. Nikola Tojčić (1944.-1945.) župnik;

8. Ljubomir Nikolić (1945.) privremeni upravitelj župe;

9. O. Selezije Gajšek, trapist (1946.-1949.) župnik;

10. Ferdinand Pohraški (1949.-1950.) suupravitelj (župnik u Slav. Mačkovcu);

11. O. Salez Gajšek (1950.-1952.) župnik;

12 Dr. Božo Laštro (1952.-1955.) župnik;

13. Fra Luka Komljenović (1955.-1957.) župnik;

14. Tvrtko Tadić (1957.-1963.) upravitelj župe;

15. Marko Šalić (1963.-1967.) upravitelj župe;

16. Stjepan Guberac (1967.-1975.) upravitelj župe;

17. Ilija Matanović (1975.-1978.) upravitelj župe;

18. Ratko Grgić (1978.-1986.) upravitelj župe;

19. Kazimir Višaticki od 1986.-1995.) upravitelj župe;

20. Žarko Vladislav Ošap (1995. –  );

21. Pero Čolić

22. Kazimir Višaticki (12. 12. 1999. – 2004.) župnik u Bos. Gradiški

23. Josip Jerković (od 2005.) župnik u Bos. Gradiški.

0